Informasjon

Mitralklaffsvikt

Diagnostikk

Akutt innsettende mitralklaffsvikt gir akutt tungpust og eventuelt vann i lungene. Ved kronisk forløp utvikles tilstanden gradvis over mange år. Den første tiden er tilstanden symptomfri. Etter hvert som tilstanden forverrer seg, oppstår symptomer. Vanlige plager er tungpusthet ved anstrengelser, senere også tungpust i hvile. Redusert pumpefunksjon kan føre til generell tretthet og slapphet.

Legen kan høre en bilyd (lyd som normalt ikke skal være tilstede) ved lytting på hjertet. Hjertet blir større, noe som er et hjertesvikttegn. Ofte er det flimmer i forkammeret (uorganisert elektrisk aktivitet, forkammeret trekker seg ikke sammen) med ujevn puls.

EKG, som fremstiller hjertets elektriske aktivitet, kan vise flimmer i forkammeret og eventuelt tegn til utvidelse av venstre forkammer. Røntgenbilde av brystkassen kan vise tegn til væskeopphopning i lungene, utvidelse av venstre hjertekammer og eventuelt venstre forkammer. Kalknedslag i mitralklaffen kan også vises. Diagnosen stilles med sikkerhet ved ultralyd (ekko-doppler, ekkokardiografi) av hjertet. Ved denne undersøkelsen kan man se klaffene og måle blodstrømmen i lekkasjeområdet.

Forrige side Neste side