Informasjon

Mitralklaffsvikt

Behandling

Dersom det ikke er grunn for akutt operasjon, er det vanlig å følge tilstanden med regelmessige kontroller. Hvis hjertefunksjonen er stabil, og pasienten ikke plages, kan operasjon avventes. Dersom kontrollene avdekker forverring av hjertefunksjonen, startes planlegging for operasjon. Målet er å operere før hjertet tar varig skade.

Pasienter med symptomer ved ordinær fysisk aktivitet blir utredet for kirurgi og eventuell innsetting av mekanisk (kunstig) hjerteklaff eller kirurgisk reparasjon av den syke klaffen. Kirurgene foretrekker å reparere den skadete klaffen fremfor å erstatte den. De senere årene har ny teknologi gjort det mulig i mange tilfeller å gjøre inngrepet via et kateter som føres frem til klaffen, men fortsatt kan åpen kirurgi være nødvendig.

Medikamentell behandling

Dersom det utvikles hjertesvikt, kan dette behandles og lindres med vanndrivende, betablokker (senker bl.a hjertefrekvens) og ACE-hemmer (senker blodtrykk og minsker tilbakestrøm av blod til hjertet). Kronisk flimmer i forkamrene må behandles med medikamenter som bremser hjertefrekvensen (f.eks. betablokker) og som nedsetter blodlevringen for å redusere faren for blodpropp til hjernen (hjerneslag).

Forebyggende behandling

Etter innsetting av protese gis det medikamenter som hemmer blodlevringen. Mekanisk protese krever livslang behandling. Ved bruk av biologisk protese (fra en annen dyreart) kreves det ikke alltid livslang behandling.

Etter operasjon med kunstig ventil anbefales antibiotika forebyggende ved noen kirurgiske inngrep som kan medføre stor utstrømning av bakterier i blodet. Dette gjelder kirurgisk tannbehandling, eller ved kirurgiske inngrep i betent vev i munnhule eller øvre luftveier.

Forrige side Neste side