Informasjon

Mitralklaffsvikt

Langtidsutsikter

Dersom hjertefunksjonen ikke er skadet før operasjon, er leveutsiktene gode etter kirurgisk behandling. Alle pasienter hvor man mistenker denne sykdommen, vil derfor bli henvist til hjertespesialist for å stille sikker diagnose og for vurdering av tidspunkt for operasjon.

Den økte belastningen på hjertet på grunn av lekkasjen kan på lengre sikt gi utvidelse av venstre hjertekammer og forkammer. Det økte trykket man får i forkammeret kan forplante seg til lungekretsløpet og gi forhøyet trykk her, noe som i sin tur kan gi svikt også i høyre hjertehalvdel. Langtidsutsiktene avhenger av alvorlighetsgrad og årsakene til klaffesvikten.

Ved akutt mitralklaffsvikt kan det oppstå alvorlige pusteproblemer på grunn av akutt opphoping av vann i lungene og utvikling av sjokk.

Forrige side Neste side