Informasjon

Angina pectoris, behandling

Hvor aggressiv og omfattende behandlingen av angina er, avhenger av hvor omfattende og alvorlig tilstanden er.

Livsstil og egenbehandling

Angina pektoris er brystsmerter utløst av oksygenmangel i deler av hjertemuskulaturen. 

Ved første gangs anfall med angina, eller dersom plagene har en uvanlig karakter - er sterkere, av lengre varighet, kommer i hvile eller ved lav fysisk aktivitet - bør helsepersonell kontaktes for å få tilstanden vurdert. Ring nødtelefon 113 om nødvendig.

Angina er en kronisk tilstand, og de fleste vil derfor ha opplevd disse plagene før, og vet hvorfor de kommer. I slike tilfeller vil enkle råd ofte være tilstrekkelig for å få plagene til å gli over:

  • Stans den aktiviteten som eventuelt har utløst plagene, for eksempel løping, snømåking eller annen fysisk belastning.
  • Ligg eller sitt ned
  • Ta nitroglyserin - enten som munnspray eller smeltetablett - det gir som regel rask lindring.
  • Dersom anfallet er urovekkende sterkt, ta èn tablett med acetylsalisylsyre (eks. Albyl-E, Aspirin, Dispril)

Røykeslutt har like gunstig effekt på prognosen på sikt som medikamentell behandling. Passiv røyking har nesten like negativ effekt som om du røyker selv. Et sunt kosthold med lavt sukkerinntak og høyt fiberinnhold bør tilstrebes. Økt inntak av fisk og fiskeoljer er også positivt. Fysisk aktivitet beskytter mot koronarsykdom og øker den fysiske kapasiteten. Det finnes ikke holdepunkter for at antioksidanter eller vitaminer har noen beskyttende virkning.

Neste side