Informasjon

Angina pectoris, behandling

Temaside om Korona

Medikamentell behandling

Behandlingen består av tre hovedtyper medisiner:

  • De som gir akutt symptomlindring.
  • De som forebygger smerte uten å påvirke selve sykdommen.
  • De som forebygger videre utvikling av sykdommen.

De viktigste symptomlindrende medisinene er nitroglyserin, betablokkere og kalsiumblokkere. Disse bedrer symptomene og arbeidskapasiteten, men de forebygger ikke hjerteinfarkt eller død av kransåresykdom (koronarsykdom). Medisiner som forebygger hjertesykdom, er medisiner som brukes til å behandle høyt blodtrykk, diabetes og høye kolesterolverdier.

Grunnbehandlingen består vanligvis av:

  1. Nitroglycerin som tas både som fast medisin og ved behov for å lindre eller forebygge brystsmerter
  2. Et preparat som forebygger angina-anfall: Eks. betablokker og/eller kalsiumblokker
  3. Acetylsalisylsyre (ASA) - eks. Albyl-E
  4. Et kolesterolsenkende preparat (statin)
Forrige side Neste side