Informasjon

Angina pectoris, behandling

Temaside om Korona

Innleggelse i sykehus?

Akutt inngrep på koronararteriene?

Ved et spesielt kraftig angina-anfall, eller dersom medisiner ikke hjelper, kalles situasjonen ustabil angina eller truende infarkt. I slike situasjoner blir de fleste innlagt akutt i sykehus. Ved innleggelse blir man vurdert for avansert utredning og eventuell behandling. Dersom det vurderes å være fare for utvikling av hjerteinfarkt, blir det i de fleste tilfeller utført en undersøkelse med kontrastinnsprøytning i kransårene - koronar angiografi. Dette gjøres ved innstikk i pulsåre på håndleddet eller i lysken. Dersom det påvises trange partier som ligger til rette for såkalt utblokking, blir denne blokkingen gjennomført i samme seanse (perkutan koronar intervensjon - PCI). Dersom det påvises trange partier som ikke ligger til rette for utblokking, kan såkalt by-pass operasjon være aktuelt.

Akutt medikamentell behandling

De som ikke bruker acetylsalisylsyre vil straks få dette. Noen har behov for ekstra tilførsel av oksygen. Nitroglyserin vil også være gunstig, det utvider blodkarene og sikrer større tilgang av næring til hjertet.

Såkalt trombolytisk behandling er et alternativ til blokking av hjertets blodårer dersom det foreligger store hjerteinfarkt. Behandlingen innebærer at du får medisiner som løser opp blodproppen som forårsaker infarkt og smerte. Lokalt der du bor, vil ambulansetjenesten og legene ha klare prosedyrer for å skille angina fra infarkt. 

Forrige side Neste side