Informasjon

Angina pectoris, behandling

Temaside om Korona

Aktuelle medikamenter

Piller2

Nitroglyserin

Denne medisinen virker gjennom å senke blodtrykket og utvide blodårene, slik at mer blod kan passere inn til hjertemuskelen gjennom kransårene (koronararteriene). Nitroglyserin brukes av de fleste som anfallsbehandling i form av smeltetabletter som legges under tungen, eller nitro-spray (munnspray). Det finnes også nitroglyserin-preparater som virker over lengre tid, og som tas i faste daglige doser, og dermed kan bidra til å forebygge angina.

Betablokkere

Dette er en medisintype som letter hjertets arbeid og på den måten fører til at hjertet får et lavere oksygenbehov. Medisinen senker blodtrykket, reduserer hjertets tempo (lavere puls) og minsker dermed kraften hjertet bruker for å pumpe blod ut i kroppen. Dette er en type medisin som har vist seg svært nyttig i den forebyggende behandlingen av angina pectoris, og som anbefales til alle som tåler medisinen - og det er de fleste. Det finnes mange ulike typer betablokkere. 

Kalsiumblokkere

Denne medisingruppen har stort sett den samme effekten som betablokkere. De kan brukes dersom en blir plaget av ubehagelige bivirkninger av betablokker. Medisinen bidrar til at blodkarene utvider seg noe, samt at den reduserer hjertets behov for oksygen. 

Salisylater

Dette er velkjente medisiner som tidligere var mye i bruk som febernedsettende og smertestillende medisiner. Brukt innenfor hjertemedisinen er dosene som anvendes, lavere. Salisylater bruker fordi de reduserer tendensen til blodproppdannelse og dermed er viktige i forebyggingen av hjertesykdom. Eksempler på slike preparater er Albyl-E® og Acetylsalisylsyre®

Andre blodplatehemmere

De senere årene er det utviklet en rekke alternativer til salisylater. Disse er aktuelle dersom en ikke tåler salisylater. Det mest brukte er klopidogrel. 

Statiner

For mye fettstoffer eller kolesterol i blodet er vist å være en sentral risikofaktor for utvikling av åreforkalkning og tette blodårer. Denne medisinen senker mengden av de ugunstige fettstoffene i blodet, og bidrar på den måten til å bremse utviklingen av åreforkalkning, og forebygger nye hendelser. 

Forrige side Neste side