Informasjon

Angina pectoris, inndeling

Det er vanlig å dele angina (hjertekrampe) inn i det vi kaller "stabil" angina pectoris og "ustabil" angina pectoris.

Inndeling av angina

Forsnevring i blodåre
Forsnevring i blodåre

Det er vanlig å dele angina (hjertekrampe) inn i det vi kaller "stabil" angina pectoris og "ustabil" angina pectoris. Den sistnevnte tilstanden er som navnet antyder, en mer ustabil tilstand med økt risiko for utvikling av hjerteinfarkt. En pasient med ustabil angina bør snarlig til undersøkelse og eventuell behandling i sykehus.

En stabil angina pectoris er en tilstand man kan leve med over mange år. Selv om det er ubehagelig og kan legge begrensninger på dagliglivet, er det ikke stor fare for utvikling av hjerteinfarkt selv om risikoen for å få hjerteinfarkt er noe økt. For å holde en angina mest mulig stabil anbefales livsstilstiltak (hjerteriktig kost og mosjon) og noen medikamenter.

Stabil angina

De fleste med angina pectoris tilhører denne gruppen, og dette er vanligvis også hva vi mener når vi snakker om angina på folkemunne. Tilstanden er karakterisert ved at du får symptomer på angina - smerter/klem i brystet, tung pust - i bestemte situasjoner, og de opptrer så lovmessig at du kan forutsi at du vil få ubehag i disse situasjonene, f.eks. i kaldt vær og under fysiske anstrengelser. Anfallene varer mindre enn fem minutter, og de bedres vanligvis ved hvile eller etter inntak av medisiner, som regel nitroglyserin. Dersom hvile og nitroglyserin ikke får ubehaget til å gå over, bør du tilkalle hjelp.

Ustabil angina

Dette er en bekymringsfull tilstand som innebærer at man ikke har kontroll over hjertesykdommen. Derfor bør de fleste med ustabile symptomer henvises til eller legges inn på sykehus for om mulig å unngå utvikling av et hjerteinfarkt.

Symptomene ved ustabil angina er de samme som ved stabil angina, men typisk er at plagene blir krafigere og hyppigere og av lengre varighet enn vanlig. Ved første gangs anginasmerter, eller dersom smertene blir uforutsigbare og kommer også i hvile, eller hvis nitroglyserin ikke har effekt, bør du kontakte helsepersonell så raskt som mulig. Det trenger ikke være alvorlig, men et slikt bilde tilsier at du bør undersøkes nøye.

Tegn på at en stabil angina har blitt ustabil

  • Anginaplagene endrer seg
  • Du våkner om natten av anginasmerter
  • Anginaplagene blir verre enn du er vant med
  • Episodene med ubehag/smerte i brystet inntrer hyppigere og etter lettere anstrengelser enn vanlig
  • Anginasmertene varer lengre enn de pleier
  • Du må benytte mer nitroglyserin enn det du er vant med for at et angina-anfall skal gi seg, eller smertene går ikke bort ved bruk av nitroglycerin

Vil du vite mer?