Informasjon

Angina pectoris, undersøkelser og prøver

Diagnosen kan i de fleste tilfeller stilles med stor sikkerhet av allmennlegen på bakgrunn av en typisk sykehistorie.

Nyoppdaget angina pectoris

Hos de fleste med angina er tilstanden stabil, og de kan leve med sin angina i mange år uten at det oppstår komplikasjoner. Men angina pectoris er også en tilstand som kan få alvorlige følger, fordi angina kan være en forløper til hjerteinfarkt, hjerterytmeforstyrrelser, og i verste fall hjertestans.

Diagnosen kan i de fleste tilfeller stilles med stor sikkerhet av allmennlegen på bakgrunn av en typisk sykehistorie. Kroppsundersøkelsen, blodprøver og EKG kan hjelpe allmennlegen til å fastslå om det foreligger skade på hjertet, samt å påvise eventuelle risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Blodprøve til undersøkelse på diabetes og måling av kolesterolinnholdet i blodet inngår i denne undersøkelsen.

For å avklare alvorlighetsgraden, og for å få bekreftet diagnosen, vil det noen ganger være nødvendig å henvise deg til en hjertespesialist med tanke på eventuell videre utredning. I første omgang er det aktuelt å få tatt et arbeids-EKG (EKG ved fysisk belastning på ergometersykkel) og eventuelt få utført ultralydundersøkelse av hjertet (ekkokardiografi). Unormale funn kan medføre behov for ytterligere utredning og eventuelt behandling - først og fremst i form av hjertekateterisering.

Neste side