Informasjon

Angina pectoris, undersøkelser og prøver

Diagnosen kan i de fleste tilfeller stilles med stor sikkerhet av allmennlegen på bakgrunn av en typisk sykehistorie.

Kroppsundersøkelsen, blodprøver og EKG kan hjelpe allmennlegen til å fastslå om det foreligger skade på hjertet, samt å påvise eventuelle risikofaktorer for hjertekarsykdom.

Hopp til innhold

Nyoppdaget angina pectoris

Hos de fleste med angina er tilstanden stabil, den forverrer seg lite og de kan leve med sin angina i mange år uten at det oppstår komplikasjoner. Men angina pectoris er også en tilstand som kan få alvorlige følger, fordi angina kan være en forløper til hjerteinfarkt, hjerterytmeforstyrrelser, og i verste fall hjertestans.

Diagnosen kan i de fleste tilfeller stilles med stor sikkerhet av allmennlegen på bakgrunn av en typisk sykehistorie. Kroppsundersøkelsen, blodprøver og EKG kan hjelpe allmennlegen til å fastslå om det foreligger skade på hjertet, samt å påvise eventuelle risikofaktorer for hjertekarsykdom. Blodprøve til undersøkelse på diabetes og måling av kolesterolinnholdet i blodet inngår i denne undersøkelsen.

For å avklare alvorlighetsgraden, og for å få bekrefetet  diagnosen, vil det noen ganger være nødvendig å henvise deg til en hjertespesialist med tanke på eventuell videre utredning. I første omgang er det aktuelt å få tatt et arbeids-EKG (EKG ved fysisk belastning på ergometersykkel) og eventuelt få utført ultralydundersøkelse av hjertet (ekkokardiografi). Unormale funn kan medføre behov for ytterligere utredning og eventuelt behandling - først og fremst i form av hjertekateterisering.