Informasjon

Angina pectoris, undersøkelser og prøver

Diagnosen kan i de fleste tilfeller stilles med stor sikkerhet av allmennlegen på bakgrunn av en typisk sykehistorie.

Kroppsundersøkelsen, blodprøver og EKG kan hjelpe allmennlegen til å fastslå om det foreligger skade på hjertet, samt å påvise eventuelle risikofaktorer for hjertekarsykdom.

Hopp til innhold

Nyoppdaget angina pectoris

Hos de fleste med angina er tilstanden stabil, den forverrer seg lite og de kan leve med sin angina i mange år uten at det oppstår komplikasjoner. Men angina pectoris er også en tilstand som kan få alvorlige følger, fordi angina kan være en forløper til hjerteinfarkt, hjerterytmeforstyrrelser og hjertestans.

Diagnosen kan i de fleste tilfeller stilles med stor sikkerhet av allmennlegen på bakgrunn av en typisk sykehistorie. Kroppsundersøkelsen, blodprøver og EKG kan hjelpe allmennlegen til å fastslå om det foreligger skade på hjertet, samt å påvise eventuelle risikofaktorer for hjertekarsykdom. Blodprøve til undersøkelse på diabetes og måling av kolesterolinnholdet i blodet inngår i denne undersøkelsen.

For å avklare alvorlighetsgraden av angina pectoris, vil det ofte være nødvendig å henvise deg til en hjertespesialist med tanke på eventuell videre utredning. I første omgang er det aktuelt å få tatt et arbeids-EKG og eventuelt få utført ultralydundersøkelse av hjertet (ekkokardiografi). Unormale funn kan medføre behov for ytterligere utredning og eventuelt behandling - først og fremst i form av hjertekateterisering.