Informasjon

Angina pectoris, undersøkelser og prøver

EKG og arbeids-EKG

EKG er en ufarlig og smertefri undersøkelse som gjøres på alle som mistenkes å ha hjertesykdom. Undersøkelsen registrerer de elektriske signalene i hjertet. Under normale forhold viser EKG'et et typisk mønster. Avvik fra dette mønsteret kan være uttrykk for sykdom eller skade i hjertet. I tillegg gir EKG informasjon om hjerterytmen og om hjertet er overbelastet (forstørret). De fleste allmennlegekontor er utstyrte med EKG.

Ekg
Ekg-signalet

Ved angina vil et ordinært EKG som regel være normalt i hvile, når det ikke foreligger angina-smerter. Derimot vil EKG'et kunne vise typiske forandringer hvis det blir registrert mens du anstrenger deg (arbeids-EKG). En slik undersøkelse fanger ikke opp alle. Ved sterk mistanke om angina, men normalt arbeids-EKG, vil en likevel bli henvist til hjertekateterisering. Arbeids-EKG utføres av hjertespesialister og indremedisinere både utenfor og i sykehus.

Et unormalt arbeids-EKG kan gi informasjon om hvor alvorlig anginatilstanden er, og informasjonen er nyttig for den videre utredningen.

Belastningsekg
Forrige side Neste side