Informasjon

Angina pectoris, undersøkelser og prøver

Utredning i sykehus

Dersom du blir lagt inn eller henvist til utredning på sykehus i forbindelse med et kraftig anginaanfall, vil det vanligvis bli tatt en del andre undersøkelser i tillegg.

Røntgen av brystet

Et røngenbilde av lungene og hjertet ditt viser om størrelsen på hjertet er som forventet, og om det foreligger væske eller andre forandringer i lungene. Trange blodårer eller skader etter tidligere hjerteinfarkt er ikke synlige på vanlig røntgen. Røntgenundersøkelsen kan være nyttig for å utelukke andre forklaringer på brystsmertene dine.

Blodprøver

Det eksisterer ingen blodprøve som kan avsløre angina pectoris med sikkerhet, men blodprøver brukes til å påvise eller avkrefte om det foreligger et hjerteinfarkt.

Myokardscintigrafi

Denne undersøkelsen er ikke tilgjengelig ved alle sykehus. Undersøkelsen kan være aktuell ved usikre funn ved belastnings-EKG. Scintigrafi av hjertet er en isotopundersøkelse. Det blir injisert en ørliten dose radioaktivt stoff som fordeles i hjertemuskelen og gir informasjon om blodsirkulasjonen i hjertet. Undersøkelsen gjennomføres med bruk av datateknikk som gjør det mulig å lage snittbilder av hjertet.

Hjertekateterisering

Dette er den mest nøyaktige undersøkelsen av hjertemuskelens blodårer (kransårene eller koronararteriene på fagspråk). Undersøkelsen innebærer at et tynt plastkateter føres inn i en pulsåre i håndleddet eller lysken, føres opp til hjertet og ut i koronararteriene. Kontraststoff sprøytes ut i koronararteriene samtidig som det tas bilder. Legene vil da kunne påvise og lokalisere eventuelle innsnevringer på årene. Hvis innsnevringene lar seg behandle med blokking av årene, gjøres det i samme seanse.

Forrige side Neste side