Informasjon

Angina pectoris, undersøkelser og prøver

Diagnosen kan i de fleste tilfeller stilles med stor sikkerhet av allmennlegen på bakgrunn av en typisk sykehistorie.

Nyoppdaget angina pectoris

Hos de fleste med angina er tilstanden stabil, og de kan leve med sin angina i mange år uten at det oppstår komplikasjoner. Men angina pectoris er også en tilstand som kan få alvorlige følger, fordi angina kan være en forløper til hjerteinfarkt, hjerterytmeforstyrrelser, og i verste fall hjertestans.

Diagnosen kan i de fleste tilfeller stilles med stor sikkerhet av allmennlegen på bakgrunn av en typisk sykehistorie. Kroppsundersøkelsen, blodprøver og EKG kan hjelpe allmennlegen til å fastslå om det foreligger skade på hjertet, samt å påvise eventuelle risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Blodprøve til undersøkelse på diabetes og måling av kolesterolinnholdet i blodet inngår i denne undersøkelsen.

For å avklare alvorlighetsgraden, og for å få bekreftet diagnosen, vil det noen ganger være nødvendig å henvise deg til en hjertespesialist med tanke på eventuell videre utredning. I første omgang er det aktuelt å få tatt et arbeids-EKG (EKG ved fysisk belastning på ergometersykkel) og eventuelt få utført ultralydundersøkelse av hjertet (ekkokardiografi). Unormale funn kan medføre behov for ytterligere utredning og eventuelt behandling - først og fremst i form av hjertekateterisering.

EKG og arbeids-EKG

EKG er en ufarlig og smertefri undersøkelse som gjøres på alle som mistenkes å ha hjertesykdom. Undersøkelsen registrerer de elektriske signalene i hjertet. Under normale forhold viser EKG'et et typisk mønster. Avvik fra dette mønsteret kan være uttrykk for sykdom eller skade i hjertet. I tillegg gir EKG informasjon om hjerterytmen og om hjertet er overbelastet (forstørret). De fleste allmennlegekontor er utstyrte med EKG.

Ekg
Ekg-signalet

Ved angina vil et ordinært EKG som regel være normalt i hvile, når det ikke foreligger angina-smerter. Derimot vil EKG'et kunne vise typiske forandringer hvis det blir registrert mens du anstrenger deg (arbeids-EKG). En slik undersøkelse fanger ikke opp alle. Ved sterk mistanke om angina, men normalt arbeids-EKG, vil en likevel bli henvist til hjertekateterisering. Arbeids-EKG utføres av hjertespesialister og indremedisinere både utenfor og i sykehus.

Et unormalt arbeids-EKG kan gi informasjon om hvor alvorlig anginatilstanden er, og informasjonen er nyttig for den videre utredningen.

Belastningsekg

Ekkokardiografi

Ultralyd av hjertet kan være en nødvendig undersøkelse for å avklare om det er underliggende sykdom i hjertet eller om det er skader på hjertet etter tidligere hjerteinfarkt. Enkelte hjerteinfarkt er "stumme", de kan forløpe helt uten symptomer.

Utredning i sykehus

Dersom du blir lagt inn eller henvist til utredning på sykehus i forbindelse med et kraftig anginaanfall, vil det vanligvis bli tatt en del andre undersøkelser i tillegg.

Røntgen av brystet

Et røngenbilde av lungene og hjertet ditt viser om størrelsen på hjertet er som forventet, og om det foreligger væske eller andre forandringer i lungene. Trange blodårer eller skader etter tidligere hjerteinfarkt er ikke synlige på vanlig røntgen. Røntgenundersøkelsen kan være nyttig for å utelukke andre forklaringer på brystsmertene dine.

Blodprøver

Det eksisterer ingen blodprøve som kan avsløre angina pectoris med sikkerhet, men blodprøver brukes til å påvise eller avkrefte om det foreligger et hjerteinfarkt.

Myokardscintigrafi

Denne undersøkelsen er ikke tilgjengelig ved alle sykehus. Undersøkelsen kan være aktuell ved usikre funn ved belastnings-EKG. Scintigrafi av hjertet er en isotopundersøkelse. Det blir injisert en ørliten dose radioaktivt stoff som fordeles i hjertemuskelen og gir informasjon om blodsirkulasjonen i hjertet. Undersøkelsen gjennomføres med bruk av datateknikk som gjør det mulig å lage snittbilder av hjertet.

Hjertekateterisering

Dette er den mest nøyaktige undersøkelsen av hjertemuskelens blodårer (kransårene eller koronararteriene på fagspråk). Undersøkelsen innebærer at et tynt plastkateter føres inn i en pulsåre i håndleddet eller lysken, føres opp til hjertet og ut i koronararteriene. Kontraststoff sprøytes ut i koronararteriene samtidig som det tas bilder. Legene vil da kunne påvise og lokalisere eventuelle innsnevringer på årene. Hvis innsnevringene lar seg behandle med blokking av årene, gjøres det i samme seanse.

Vil du vite mer?