Informasjon

Ustabil angina pectoris

Angina pectorisk kan i noen tilfeller oppstå eller forverres i løpet av kort tid. Brystsmerter kan komme i hvile, ved små anstrengelser, etter måltid eller om natten. En slik tilstand med hurtig forverrelse og uttalt angina defineres som ustabil angina pectoris.

Hjertet

Hjertet er en kraftig muskel. Det indre av hjertet er delt opp i fire kammer, to forkammer og to hjertekammer. Oksygenfattig blod kommer inn i høyre forkammer og pumpes ut i lungekretsløpet fra høyre hjertekammer. Oksygenrikt blod kommer inn i venstre forkammer og pumpes ut i det store kretsløpet fra venstre hjertekammer. Hjertets muskelsammentrekninger styres og samordnes av elektriske signaler som passerer gjennom et elektrisk ledningsnett som ligger inne i hjertemuskulaturen.

Hjertets anatomi
Hjertets anatomi
Hjerte - ledningssystemet

Siden hjertet er en stor muskel som arbeider hele tiden, behøves kontinuerlig tilførsel av oksygen og næring. Denne tilførselen skjer via blodet. Fra første del av hovedpulsåren (aorta) avgår to kransårer (høyre og venstre koronararterie) som forløper på utsiden av hjertemuskulaturen. Koronararteriene deler seg etter hvert opp i stadig mindre grener som "dukker ned" i muskulaturen og sørger for blodforsyningen til alle deler av hjertet.

Når vi anstrenger oss, må hjertet pumpe kraftigere og raskere for å frakte nok blod rundt til muskulaturen og de andre organene i kroppen. For å klare det, trenger hjertet mer næring og oksygen, derfor må også blodforsyningen til hjertet kunne øke. Et friskt hjerte kan øke blodstrømmen til koronararteriene til det ni-dobbelte av hva den er i hvile.

Neste side