Informasjon

Ustabil angina pectoris

Hva er angina pectoris?

Koronararteriene kan med årene bli trangere på grunn av avleiringer på innsiden av blodkarene (aterosklerose). Det betyr at mindre blodmengder strømmer gjennom arteriene. I hvile eller når vi ikke anstrenger behøver ikke dette være noe problem. Dersom vi anstrenger oss mye, kan blodstrømmen bli for liten slik at deler av hjertemuskelen får utilstrekkelig oksygen og næring. Noen arterier er som regel trangere enn andre, og derfor er det oftest bare en mindre del av hjertemuskelen som får for lite oksygen. 

 

Koronararterie, forsnevring
Angina pectoris

Angina pectoris er anfallsvis opptreden av brystsmerter av inntil 5-15 minutters varighet, som skyldes redusert blodforsyning til hjertemuskelen. Anfallene utløses av anstrengelser, avtar raskt og forsvinner etter noen minutters hvile. Inntak av Nitroglycerin som smelter i munnen, gir smertelindring i løpet av 1-3 minutter.

Smertene beskrives som klemmende og sammensnørende. De kjennes bak brystbeinet og kan stråle ut i venstre skulder og arm, noen ganger opp i kjeven. Anfallene kommer lettere når det er kaldt og etter et stort måltid.

Det er omtrent 100.000-150.000 angina-pasienter i Norge.

Forrige side Neste side