Informasjon

Ustabil angina pectoris

Hva er ustabil angina pectoris?

I noen tilfeller kan angina pectoris utvikles eller forverres i løpet av kort tid. Brystsmerter kan komme i hvile, ved små anstrengelser, etter måltid eller om natten. En slik tilstand med hurtig forverrelse og uttalt angina defineres som ustabil angina pectoris. Tilstanden omtales også som et truende hjerteinfarkt. Hos mange er ustabil angina pectoris en forløper til hjerteinfarkt. Ved hjerteinfarkt blokkeres blodtilførselen til en del av hjertet fullstendig, og denne delen av hjertemuskelen dør og erstattes med bindevev som mangler evnen til å kunne trekke seg sammen. Hjertet blir derfor svakere etter et hjerteinfarkt.

Hjerterytmeforstyrrelser er et annet problem. Slike forstyrrelser kan oppstå i det oksygenfattige vevet eller som følge av forstyrrelser i hjertets elektriske ledningsnett, som også kan rammes av oksygenmangel.

Utvikling av arteriosklerose
Hjerte - med infarkt

Ustabil angina pectoris er en farlig tilstand. Dels kan det føre til akutt hjerteinfarkt, til alvorlige rytmeforstyrrelser og noen ganger plutselig død.

Forrige side Neste side