Informasjon

Ustabil angina pectoris

Angina pectorisk kan i noen tilfeller oppstå eller forverres i løpet av kort tid. Brystsmerter kan komme i hvile, ved små anstrengelser, etter måltid eller om natten. En slik tilstand med hurtig forverrelse og uttalt angina defineres som ustabil angina pectoris.

Diagnostikk

Diagnosen bygger i all hovedsak på sykehistorien. Det vil si de symptomer og tegn som du selv merker. Ved raskt økende brystsmerter av den beskrevne typen bør du ta kontakt med lege snart. Som regel vil det være aktuelt å legge deg inn på sykehus til observasjon og behandling. EKG og blodprøver vil avklare om det er angina eller om det er oppstått et akutt hjerteinfarkt. I de fleste tilfeller vil det være aktuelt å ta bilder av koronararteriene dine i forbindelse med hjertekateterisering (se video nedenfor).

LAD-stenose, angiografi
Stebise i høyre koronararterie, angiografi
Forrige side Neste side