Informasjon

Ustabil angina pectoris

Diagnostikk

Diagnosen bygger i all hovedsak på sykehistorien. Det vil si de symptomer og tegn som du selv merker. Ved raskt økende brystsmerter av den beskrevne typen bør du ta kontakt med lege snarest. Som regel vil det være aktuelt å legge deg inn på sykehus til observasjon og behandling. EKG og blodprøver vil avklare om det er angina eller om det er oppstått et akutt hjerteinfarkt. I de fleste tilfeller vil det være aktuelt å ta bilder av koronararteriene ved en hjertekateterisering (se video nedenfor).

LAD-stenose, angiografi
Stebise i høyre koronararterie, angiografi
Forrige side Neste side