Informasjon

Ustabil angina pectoris

Angina pectorisk kan i noen tilfeller oppstå eller forverres i løpet av kort tid. Brystsmerter kan komme i hvile, ved små anstrengelser, etter måltid eller om natten. En slik tilstand med hurtig forverrelse og uttalt angina defineres som ustabil angina pectoris.

Prognose

Ved tidlig og riktig behandling er utsiktene for et godt utfall de beste. Tilstanden kan også noen ganger bedre seg selv. Noen får imidlertid hjerteinfarkt, og noen dør. De aller fleste overlever. Klarer man å unngå at det oppstår hjerteinfarkt, er leveutsiktene gode.

Forrige side Neste side