Informasjon

Ustabil angina pectoris

Prognose

Ved tidlig og riktig behandling er utsiktene for et godt utfall de beste. Tilstanden kan også noen ganger bedre seg selv. Noen får imidlertid hjerteinfarkt, og noen dør. De aller fleste overlever. Klarer man å unngå at det oppstår hjerteinfarkt, er leveutsiktene gode.

Forrige side Neste side