Informasjon

Angina pectoris - en oversikt

Angina, prognose

Behandlingen sikter mot å bremse utviklingen av åreforkalkning og holde sykdommen stabil. Dersom man klarer å stabilisere tilstanden med røykeslutt, mosjon og medisiner, er prognosen god både på kort og lang sikt. Komplikasjonene man forsøker å forebygge er hjerteinfarkt og eventuelt hjertesvikt.

Angina kan føre til sykmelding og arbeidsuførhet, avhengig av hvor uttalt åreforkalkninger er, og i hvilken grad du er plaget. De aller fleste blir imidlertid med dagens moderne behandling symptomfrie - en bedring som kan vedvare lenge hvis det er rom for å tilpasse livsstilen.

Forrige side Neste side