Informasjon

Bypassoperasjon på hjertet

Bypassoperasjon

Bypass typer

Ved angina pectoris eller akutt hjerteinfarkt blir det som regel utført koronar angiografi, dvs. man gjør en røntgenkontrast-undersøkelse av koronararteriene (se nedenfor). Ved påvisning av trange partier eller total blokk i én eller flere av koronararteriene vil man i samme seanse forsøke å gjøre perkutan koronar intervensjon (PCI). Ved PCI føres et tynt plastrør (kateter) inn i det trange partiet, og man utvider åren ved hjelp av et ballongkateter (se figur). Noen ganger lar ikke dette seg gjøre. Det kan være av tekniske årsaker eller fordi det foreligger flere trange partier i åren. Da er det aktuelt å gjøre by-pass operasjon. Det er et inngrep hvor man åpner brystkassen og syr inn en eller flere årer, som tas fra et annet sted på kroppen, slik at blodet kan ledes forbi de trange partiene.

Utblokking og stenting av arterie
Forrige side Neste side