Informasjon

Bypassoperasjon på hjertet

Etter operasjonen

Det er vanlig med cirka én ukes opphold på sykehus etter operasjonen. Etter utskrivelsen anbefales opptrening i såkalt hjertetreningsgruppe. Det tar som regel noen måneder før du er tilbake i god, gammel form. På grunn av spaltingen av brystbenet må man blant annet ikke belaste armene de første seks til åtte uker etter inngrepet.

For å hindre at de nye blodårene blir trange på ny, vil du måtte bruke blodtynnende medisin (acetylsalicylsyre) resten av livet. De fleste anbefales også såkalt betablokker det første året etter inngrepet, og nesten alle behandles med kolesterolsenkende medisiner for å forebygge tilbakefall. Og ikke minst, røykeslutt, sunt kosthold og mosjon er av største betydning for å sikre et godt utfall på lang sikt.

Forrige side Neste side