Informasjon

Årsaker til hjerteinfarkt

Det er flere årsaker til hjerteinfarkt, men den viktigste forklaringen er aterosklerose eller åreforkalkning.

Med stigende alder vil økende mengder med kolesterol og kalk bli avleiret i veggene til koronararteriene (hjertets kransårer). Slike avleiringer betegnes plakk og prosessen kalles aterosklerose (åreforkalkning). Et kosthold med mye kolesterol kombinert med røyking og fravær av mosjon kan påskynde en slik prosess.

Aterosklerose
Innsnevring i koronararterie

Ettersom plakkene vokser, vil de begynne å hemme blodstrømmen. Det voksende plakket er omgitt av et hardt skall og har innvendig en bløt kjerne som inneholder kolesterol. Et slikt plakk kan sprekke opp og blottlegge det innvendige kolesterolet. Det kan da dannes løse biter av plakket. Slike løse biter kan stenge av arterien helt eller delvis. Jo større arterie som er er blokkert, jo større skade blir det på hjertet.

Åreforkalkning av koronararteriene

Dette er den vanlige årsaken til hjerteinfarkt, og graden av åreforkalkning øker med forekomsten av en rekke risikofaktorer. Jo flere risikofaktorer du har, jo større er sannsynligheten for at du har åreforkalkning. De vanligste risikofaktorene er:

  • Arv - opphopning av tilfeller med hjertesykdom i familien
  • Menn er mer disponert enn kvinner, og får hjerteinfarkt i gjennomsnitt 10 år tidligere enn kvinner. For begge kjønn øker risikoen for hjerteinfarkt med økende alder
  • Høyt kolesterol - særlig gjelder det høye mengder av det "dårlige kolesterolet" (LDL, low-density-lipoprotein) og lave mengder av det "gode kolesterolet (HDL, high-density-lipoprotein)
  • Sigarettrøyking eller annen tobakkbruk som sigarer, snus og tyggetobakk. Sigarettbruk er den viktigste av de påvirkbare riskofaktorene
  • Høyt blodtrykk
  • Diabetes
  • Fedme eller overvekt
  • Fysisk inaktivitet, mangel på regelmessig mosjon
  • Høyt fettinnhold i kosten
  • Mye stress
Animasjon av hjerteinfarkt

Koronarsykdom uten åreforkalkning

Koronararteriene kan unntaksvis blokkeres av andre grunner enn åreforkalkning. Det kan være betennelsessykdom i arteriene (vaskulitt), skader på blodårene og sykdommer som forårsaker fortykkelse av koronararteriene. Andre årsaker er problemer med sirkulasjon og oksygentilførsel på grunn av ytre påvirkninger som for eksempel kokain-bruk. Hjerteinfarkt kan også komme som en komplikasjon etter bypass-operasjon eller kateterisering. Visse hjerteproblemer som er tilstede fra fødselen, kan også føre til hjerteinfarkt.

Samlet er likevel denne gruppen liten. De fleste tilfeller av hjerteinfarkt skyldes åreforkalkning.

Vil du vite mer?