Informasjon

Behandling av akutt hjerteinfarkt

Temaside om Korona

Generelt om behandling

Medisinsk behandling startes gjerne umiddelbart, før en sikker diagnose foreligger. Akuttbehandlingen, som starter i hjemmet og pågår under transporten til sykehuset, består av følgende:

  • Acetylsalicylsyre (albyl/dispril)
  • Nitroglycerin under tungen
  • Smertestillende (morfin)
  • Ev. oksygen ved påvist oksygenmangel

To hovedbehandlinger benyttes til å begrense skaden på hjertemuskelen. Det er medikamentell behandling (trombolyse) eller hjertekateterisering med ballongutvidelse av den blokkerte koronararterien (PCI). Hvilken av de to behandlingene som velges, avhenger av tilgjengeligheten på hjertekateterisering og tiden som har gått siden symptomene meldte seg. Ballongbehandling (PCI) anbefales i dag som standardbehandling for de pasientene som kan nå et senter som tilbyr denne behandlingen innen 90 minutter etter at symptomene startet. Dersom det er lang transportvei, gis blodproppløsende medisiner (trombolyse) først, av fastlege eller ambulansepersonell, og pasienten transporteres deretter til et større sykehus med mulighet for PCI-behandling.

Forrige side Neste side