Informasjon

Behandling av akutt hjerteinfarkt

Temaside om Korona

Trombolyse - blodproppløsende medisin

Dette er medisiner som kan løse opp blodpropper som har dannet seg. Jo tidligere disse medisinene blir gitt, jo bedre er sjansene for å få løst opp blodproppen og åpnet den blokkerte arterien. Dette kan hindre ytterligere skade av hjertemuskelen. Hvis det er gått mer enn 12 timer siden brystsmertene startet, er disse medisinene til liten nytte. Behandlingen bør helst startes før det er gått 3 timer, fordi effekten som det er mulig å oppnå, blir mindre med økende tidstap. Blødning er en mulig risiko med denne behandlingen, og den alvorligste komplikasjonen er hjerneblødning (hjerneslag). Av denne grunn er behandlingen uaktuell for pasienter med økt risiko for blødninger - som for eksempel kort tid etter operasjoner.

Trombolyse kan startes utenfor sykehus for å spare tid og øke effekten.

Forrige side Neste side