Informasjon

Behandling av akutt hjerteinfarkt

Ballongbehandling - angioplastikk

PCI / Angioplastikk

Akutt utført røntgenfotografering av koronararteriene (koronar angiografi) og koronar blokking (angioplastikk, PCI - percutaneous coronary intervention) er en behandling som er tilgjengelig ved de større sykehusene. Dette er den mest direkte metoden til å fjerne blokkeringen i en koronararterie, og anbefales ved STEMI (se over).

En slik prosedyre starter med hjertekateterisering og røntgenfotografering. En lang, tynn plastslange (et kateter) føres inn gjennom pulsåren i underarmen (eventuelt i lysken), fram til hjertet og inn i koronararteriene. Kontraststoff sprøytes inn og det tas bilder (se video).

Dersom undersøkelsen bekrefter at det foreligger en blokkering av en koronararterie, utvides prosedyren med såkalt koronar angioplastikk. På tuppen av kateteret som er ført inn, er det en liten, avlang ballong som er tredd over en hårtynn lede-wire. Kateteret føres inn i den trange koronararterien. Når ballongen er på plass i den blokkerte delen av koronararterien, blåses ballongen opp. Ballongen skyver til side plakket og blodproppen som blokkerer arterien, og åpner for blodstrømmen. Ballongen tømmes så og fjernes sammen med kateteret. (Som regel gjøres også stenting - se under)

Stenting

Angioplastikk og stenting

En stent er et lite, rundt og avlangt metallgitter som kan settes inn i koronararterien etter at det er utført angioplastikk med ballong. Etter at kateteret og ballongen er fjernet, blir stenten stående igjen og holder arterien åpen (en slags armering av karveggen). En stent gir økt sikkerhet mot at arterien forsnevres på ny.

PCI er den mest effektive behandlingsmetoden ved hjerteinfarkt. Men det hender at man kan få arrdannelser eller nye blodpropper i stentområdet. For å forebygge dette inneholder de mest brukte stentene et medikament som virker lokalt og forebygger at stenten skal "gro igjen". Uansett hvilken stenttype som brukes, må man fortsette med medisiner i ettertid for å forhinde blodproppdannelse.

Forrige side Neste side