Informasjon

Behandling av akutt hjerteinfarkt

Temaside om Korona

Vil du vite mer?

 • Betablokkere
 • ACE-hemmer
 • Statiner

Illustrasjoner

Animasjoner

 • Hjerteinfarkt, animasjon
 • Blokking av tett blodåre, angioplastikk, animasjon
 • Fjerning av plakk, atherektomi, animasjon
 • Bypasskirurgi, animasjon
 • Koronar angiografi, animasjon
 • Hjerte-lunge maskin, animasjon
 • OPCAB, hjerte-lunge maskin, animasjon
 • Angioplastikk - utblokking av trange blodårer, animasjon
Forrige side