Informasjon

Hvordan stilles diagnosen hjerteinfarkt?

Diagnosen hjerteinfarkt kan ofte stilles på grunnlag av den typiske sykehistorien. Noen ganger er ikke diagnosen åpenbar, og det vil alltid være behov for å bekrefte  diagnosen ved objektive prøver.

Diagnosen hjerteinfarkt er i de fleste tilfeller enkel å stille, men noen ganger kan det være vanskelig. De medisinske kravene for å stille diagnosen sikkert er at det foreligger en typisk økning av troponin i blod, og at det i tillegg er enten symptomer som gir mistanke om infarkt, typiske forandringer på EKG eller påvist blokkering av blodåre ved røntgen-undersøkelse (PCI).

De første undersøkelsene

Hjerte med infarkt

Et hjerteinfarkt starter som regel akutt, men forløpet vedvarer over timer. For hvert minutt som går før oppstart av behandling, jo større skade påføres hjertet. Derfor må du søke hjelp så raskt som mulig, hvis du mistenker at du har et hjerteinfarkt.

I noen tilfeller er diagnosen rimelig klar allerede før du transporteres til sykehuset. Sykehistorien din, funnene som allmennlege og/eller ambulansepersonell gjør, samt resultat av EKG tatt på stedet, kan i mange tilfeller med stor sikkerhet gi diagnosen.

På sykehuset vil de raskt gjøre en første vurdering av tilstanden din. Dersom du er i stand til å svare for deg, vil de spørre deg ut om symptomene og gjøre en undersøke av puls, blodtrykk, sirkulasjon, hjerte og lunger. Det vil også tas et EKG for å se etter tidlige tegn på utvikling av hjerteinfarkt. En rask diagnose er avgjørende for å kunne starte behandling så tidlig som mulig.

Neste side