Informasjon

Hvordan stilles diagnosen hjerteinfarkt?

Temaside om Korona

Blodprøver

Prøveglass2

Rutinemessige blodprøver inngår som en viktig del av diagnosestillingen.

Infarktmarkører. Når hjertemuskelen skades, frigis visse muskelproteiner til blodstrømmen, og de kan måles. Forhøyet verdi av ett av disse proteinene (troponin) er ensbetydende med at det foreligger et akutt hjerteinfarkt. Gjentatte målinger er nyttig, særlig hvis EKG'et ikke entydig viser et hjerteinfarkt.

Troponin-stigning hos en pasient med brystsmerter er ensbetydende med hjerteinfarkt. Nivået stiger 6-8 timer etter at hjerteinfarktet begynner, og verdiene kan forbli forhøyet så lenge som en uke. Normal troponin 6 timer etter debut av symptomer, og samtidig normalt ekg, utelukker langt på vei at det foreligger et infarkt. Til en viss grad kan nivået av troponin brukes til å forutsi risikoen for komplikasjoner. Nivået kan også være nyttig når det skal bestemmes hvilken behandling du bør få.

Forrige side Neste side