Informasjon

Hvordan stilles diagnosen hjerteinfarkt?

Temaside om Korona

Ekkokardiogram

Dette er en ultralydundersøkelse av hjertet. Undersøkelsen bruker lydbølger for å skape et bilde av hjertet. Det er en trygg og nyttig test som er uten ubehag. Ekko kan vise forandringer i hjertets oppbygning og funksjon, slik som forandringer i hjerteveggens bevegelser.

Et hjerteinfarkt er en skadet hjertevegg. Ekko kan vise unormal forstørrelse (hypertrofi) eller utposning på hjerteveggen (aneurisme). Ekko kan også synliggjøre komplikasjoner til et hjerteinfarkt som klaffeproblemer, sprekkdannelse i hjertemuskelen eller opphopning av væske i hjerteposen (perikardial væske). En viktig informasjon som ekko kan gi, er å bestemme den såkalte "ejeksjonsfraksjonen". Dette er et mål på hjertemuskelens pumpe-evne. Denne informasjonen kan brukes til å forutsi prognosen og til å bestemme videre behandling.

Forrige side Neste side