Informasjon

Hvordan stilles diagnosen hjerteinfarkt?

Temaside om Korona

Koronar angiografi

Dette er den beste testen til å påvise blokkeringer i koronararteriene. Undersøkelsen utføres akutt på alle som kommer raskt til sykehus med mistanke om infarkt. Dette tilbudet er både ressurs- og kompetansekrevende, og finnes kun på de større sykehusene.

Et langt, tynt plastrør (kateter) føres inn i blodbanen via et innstikk i en arterie i armen, eventuelt i lysken. Kateteret føres så opp til hjertet. Under røntgengjennomlysning leter legen seg frem til åpningen til koronararteriene. Kontraststoff sprøytes inn i arteriene slik at blodårene blir tydelige på røntgen (se video). Med denne metoden kan man direkte se hvilken blodåre som er blokkert, og avgjøre hvilken behandling som er den beste. I de fleste tilfellene går man umiddelbart videre med blokking og stenting av den trange blodåren etter at bildene er tatt (se behandling av hjerteinfarkt)

Forrige side Neste side