Informasjon

Hvordan stilles diagnosen hjerteinfarkt?

Temaside om Korona

Vil du vite mer?

  • EKG
  • EKG-forandringer typiske for hjerteinfarkt
  • Ultralydundersøkelse av hjertet
  • Scintigrafisk stress-testing
  • Hjerteinfarkt - for helsepersonell

Illustrasjoner

Animasjoner

Forrige side