Informasjon

Hva skjer i hjertet ved et hjerteinfarkt?

Hvis du har akutte smerter eller ubehag i brystet, kjeven, skulderen, armen eller ryggen og tror du kan ha et hjerteinfarkt, bør du ringe 113, legevakt eller lege.

Hvis de som betjener telefonen (AMK-sentralen) oppfatter din tilstand som et mulig hjerteinfarkt, vil de straks sende en ambulanse for å hente deg. Ikke vent eller prøv å se om det går over. Tiden er en kritisk faktor. Ikke forsøk å kjøre til sykehuset selv. 

Hjertet og sirkulasjonen

Hjerte - normalt bakfra

Hjertet er en muskelpumpe med oppgave å pumpe blod rundt til alle kroppens organer. Hjertet består av fire kammer: høyre og venstre forkammer (atrium), og høyre og venstre hjertekammer (ventrikler).

Blodet avleverer oksygen til alt vev rundt i kroppen. Det oksygenfattige blodet returnerer til høyre forkammer. Derfra strømmer blodet inn i høyre hjertekammer. Fra høyre hjertekammer pumpes blodet ut i lungekretsløpet, hvor det tar opp nytt oksygen og kvitter seg med karbondioksyd. Det oksygenrike blodet returnerer så til venstre forkammer. Derfra strømmer blodet inn i venstre hjertekammer og pumpes under høyt trykk ut i pulsårene (arteriene) i det store kretsløpet.

Det høye trykket skapes gjennom kraftige sammentrekninger i hjertemuskelen. Hjertet må være sterkt for å klare denne pumpejobben.

Hjertet selv får blodforsyning - og dermed oksygentilførsel - via egne blodårer som befinner seg på yttersiden av hjertet, de såkalte koronararteriene (kransårene). Opprettholdelse av hjertets styrke er helt avhengig av denne blodtilførselen. Vanligvis er koronararteriene elastiske og ganske tøyelige. Det indre laget av disse arteriene er normalt glatt, noe som gjør at blodet strømmer lett gjennom årene uten at det dannes blodpropper.

Neste side