Informasjon

Hva skjer i hjertet ved et hjerteinfarkt?

Hvis du har akutte smerter eller ubehag i brystet, kjeven, skulderen, armen eller ryggen og tror du kan ha et hjerteinfarkt, bør du ringe 113, legevakt eller lege.

[imported]

Hopp til innhold

Hvis de som betjener telefonen (AMK-sentralen), oppfatter dette som et mulig hjerteinfarkt - et hjerteattakk, vil de straks sende en ambulanse for å hente deg. Ikke vent eller prøv å se om det går over. Tiden er en kritisk faktor. Ikke forsøk å kjøre til sykehuset selv eller få noen til å kjøre deg.

Hjertet og sirkulasjonen

Hjerte - normalt bakfra

Hjertet er en muskelpumpe med oppgave å pumpe blod rundt til alle kroppens organer. Hjertet består av fire kammer: høyre og venstre forkammer (atrium), og høyre og venstre hjertekammer (ventrikkel).

Blodet avleverer oksygen til alt vev etter som det sirkulerer rundt i kroppen. Det oksygenfattige blodet returnerer til høyre forkammer. Derfra strømmer blodet inn i høyre hjertekammer, hvorfra blodet pumpes ut i lungekretsløpet, hvor det tar opp nytt oksygen og kvitter seg med karbondioksyd. Det oksygenrike blodet returnerer så til venstre forkammer. Derfra strømmer blodet inn i venstre hjertekammer og pumpes under høyt trykk ut i pulsårene (arteriene) i det store kretsløpet.

Det høye trykket skapes gjennom kraftige sammentrekninger i hjertemuskelen. Hjertet må være sterkt for å klare denne pumpejobben.

Hjertet selv får blodforsyning - og dermed oksygentilførsel - via egne blodårer som befinner seg på yttersiden av hjertet, de såkalte koronararteriene (kransårene). Hjertets styrke er helt avhengig av denne blodtilførselen. Vanligvis er koronararteriene elastiske og ganske tøyelige. Det indre laget av disse arteriene er normalt glatt, noe som gjør at blodet strømmer lett gjennom årene uten at det dannes blodpropper.

Hva skjer i hjertet ved et hjerteinfarkt?

Hjerteinfarkt
Innsnevring i koronararterie

Et hjerteinfarkt (hjerteattakk) skyldes plutselig stans i blod og oksygentilførselen til deler av hjertet. Den vanlige årsaken til et hjerteinfarkt er åreforkalkning (aterosklerose) og kolesterolavleiringer (plakk) på innsiden av koronararteriene. Når innsiden av koronararteriene bli ujevn på grunn av plakk, vil det kunne dannes rifter i overflaten og små blodpropper som helt eller delvis blokkerer arterien. Mengden blod som da kan strømme gjennom koronararterien, reduseres drastisk. Dermed mister den delen av hjertemuskelen som forsynes fra denne arterien, oksygentilførselen. Hvis blodtilførselen er avstengt lenge nok, vil denne delen av hjertemuskelen dø. Hvis en større del av hjertemuskelen mister blodtilførselen, kan det oppstå alvorlige problemer på grunn av betydelig svekkelse av hjertemuskelen. Det kan under et hjerteinfarkt også oppstå livstruende hjerterytmeforstyrrelser (ventrikkelflimmer).

Tiden er kritisk

Å gjenkjenne symptomene på et hjerteattakk og umiddelbart søke medisinsk hjelp, kan faktisk være forskjellen på liv og død. Dersom det oppstår plutselig hjertestans, må hjerte-lunge-redningstarte umiddelbart, og senest innen 3-4 minutter. Det innebærer munn-til-munn pusting og hjertemassasje (brystkompresjon) for å holde sirkulasjonen i gang. Det kan sikre at en liten mengde oksygen tilføres hjertet og hjernen.

Hjertestans krever rask handling. Et EKG eller en hjertestarter kan vise at hjertet har stanset eller at det foreligger ventrikkelflimmer. Et elektrisk støt kan da bringe hjertet tilbake til normal rytme. Men ofte er ikke slike hjelpemidler tilgjengelige. Da er det avgjørende at hjerte-lunge-redning fortsetter til ambulansepersonell kommer, eller til pasienten er brakt til sykehuset.

Raskt utført hjertekateterisering med blokking og stenting kan begrense omfanget av et hjerteinfarkt dersom inngrepet utføres få timer etter at de akutte brystsmertene oppstod.

Hjerteattakk versus hjerteinfarkt

Ved plutselig tilstopping av en koronararterie vil det hos de fleste oppstå typiske brystsmerter, kaldsvette, uvelhet, kvalme. Rask behandling vil kunne forhindre at det oppstår varig skade på hjertemuskelen - et hjerteinfarkt. Den første fasen av et hjerteinfarkt innebærer derfor en mulighet til å forhindre varig skade, det vil si forhindre at det blir et hjerteinfarkt. Derfor bruker man noen ganger betegnelsen hjerteattakk om denne første fasen der man ikke sikkert vet hva dette vil utvikle seg til.

Vil du vite mer?

Illustrasjoner

Animasjoner