Informasjon

Hva skjer i hjertet ved et hjerteinfarkt?

Hva skjer i hjertet ved et hjerteinfarkt?

Hjerteinfarkt
Innsnevring i koronararterie

Et hjerteinfarkt (hjerteattakk) skyldes plutselig stans i blod og oksygentilførselen til deler av hjertet. Den vanlige årsaken til et hjerteinfarkt er åreforkalkning (aterosklerose) og kolesterolavleiringer (plakk) på innsiden av koronararteriene. Når innsiden av koronararteriene bli ujevn på grunn av plakk, vil det kunne dannes rifter i overflaten og små blodpropper som helt eller delvis blokkerer arterien. Mengden blod som da kan strømme gjennom koronararterien, reduseres. Dermed mister den delen av hjertemuskelen som forsynes fra denne arterien, oksygentilførselen. Hvis blodtilførselen er avstengt lenge nok, vil denne delen av hjertemuskelen dø. Hvis en større del av hjertemuskelen mister blodtilførselen, kan det oppstå alvorlige problemer på grunn av betydelig svekkelse av hjertet. Det kan under et hjerteinfarkt også oppstå livstruende hjerterytmeforstyrrelser (ventrikkelflimmer).

Animasjon av hjerteinfarkt
Forrige side Neste side