Informasjon

Hva skjer i hjertet ved et hjerteinfarkt?

Temaside om Korona

Tiden er kritisk

Å gjenkjenne symptomene på et hjerteattakk og umiddelbart søke medisinsk hjelp, kan faktisk være forskjellen på liv og død. Dersom det oppstår plutselig hjertestans, må hjerte-lunge-redning starte umiddelbart, og senest innen 3-4 minutter. Det innebærer munn-til-munn pusting og hjertemassasje (brystkompresjon) for å holde sirkulasjonen i gang. Det kan sikre at en liten mengde oksygen tilføres hjertet og hjernen, tilstrekkelig til at organene ikke får alvorlig og varig skade. 

Hjertestans krever rask handling. Et EKG eller en hjertestarter kan vise at hjertet har stanset, eller at det foreligger ventrikkelflimmer. Et elektrisk støt kan da bringe hjertet tilbake til normal rytme. Men ofte er ikke slike hjelpemidler tilgjengelige. Da er det avgjørende at hjerte-lunge-redning fortsetter til ambulansepersonell kommer, eller til pasienten er i sykehus.

Raskt utført hjertekateterisering med blokking og stenting kan begrense omfanget av et hjerteinfarkt dersom inngrepet utføres innen 1-2 timer timer etter at de akutte brystsmertene oppstod.

Forrige side Neste side