Informasjon

Hva skjer i hjertet ved et hjerteinfarkt?

Hvis du har akutte smerter eller ubehag i brystet, kjeven, skulderen, armen eller ryggen og tror du kan ha et hjerteinfarkt, bør du ringe 113, legevakt eller lege.

Temaside om Korona

Hvis de som betjener telefonen (AMK-sentralen) oppfatter din tilstand som et mulig hjerteinfarkt, vil de straks sende en ambulanse for å hente deg. Ikke vent eller prøv å se om det går over. Tiden er en kritisk faktor. Ikke forsøk å kjøre til sykehuset selv. 

Hjertet og sirkulasjonen

Hjerte - normalt bakfra

Hjertet er en muskelpumpe med oppgave å pumpe blod rundt til alle kroppens organer. Hjertet består av fire kammer: høyre og venstre forkammer (atrium), og høyre og venstre hjertekammer (ventrikler).

Blodet avleverer oksygen til alt vev etter som det sirkulerer rundt i kroppen. Det oksygenfattige blodet returnerer til høyre forkammer. Derfra strømmer blodet inn i høyre hjertekammer. Fra høyre hjertekammer pumpes blodet ut i lungekretsløpet, hvor det tar opp nytt oksygen og kvitter seg med karbondioksyd. Det oksygenrike blodet returnerer så til venstre forkammer. Derfra strømmer blodet inn i venstre hjertekammer og pumpes under høyt trykk ut i pulsårene (arteriene) i det store kretsløpet.

Det høye trykket skapes gjennom kraftige sammentrekninger i hjertemuskelen. Hjertet må være sterkt for å klare denne pumpejobben.

Hjertet selv får blodforsyning - og dermed oksygentilførsel - via egne blodårer som befinner seg på yttersiden av hjertet, de såkalte koronararteriene (kransårene). Opprettholdelse av hjertets styrke er helt avhengig av denne blodtilførselen. Vanligvis er koronararteriene elastiske og ganske tøyelige. Det indre laget av disse arteriene er normalt glatt, noe som gjør at blodet strømmer lett gjennom årene uten at det dannes blodpropper.

Hva skjer i hjertet ved et hjerteinfarkt?

Hjerteinfarkt
Innsnevring i koronararterie

Et hjerteinfarkt (hjerteattakk) skyldes plutselig stans i blod og oksygentilførselen til deler av hjertet. Den vanlige årsaken til et hjerteinfarkt er åreforkalkning (aterosklerose) og kolesterolavleiringer (plakk) på innsiden av koronararteriene. Når innsiden av koronararteriene bli ujevn på grunn av plakk, vil det kunne dannes rifter i overflaten og små blodpropper som helt eller delvis blokkerer arterien. Mengden blod som da kan strømme gjennom koronararterien, reduseres. Dermed mister den delen av hjertemuskelen som forsynes fra denne arterien, oksygentilførselen. Hvis blodtilførselen er avstengt lenge nok, vil denne delen av hjertemuskelen dø. Hvis en større del av hjertemuskelen mister blodtilførselen, kan det oppstå alvorlige problemer på grunn av betydelig svekkelse av hjertet. Det kan under et hjerteinfarkt også oppstå livstruende hjerterytmeforstyrrelser (ventrikkelflimmer).

hjerteinfarkt
Animasjon av hjerteinfarkt

Tiden er kritisk

Å gjenkjenne symptomene på et hjerteattakk og umiddelbart søke medisinsk hjelp, kan faktisk være forskjellen på liv og død. Dersom det oppstår plutselig hjertestans, må hjerte-lunge-redning starte umiddelbart, og senest innen 3-4 minutter. Det innebærer munn-til-munn pusting og hjertemassasje (brystkompresjon) for å holde sirkulasjonen i gang. Det kan sikre at en liten mengde oksygen tilføres hjertet og hjernen, tilstrekkelig til at organene ikke får alvorlig og varig skade. 

Hjertestans krever rask handling. Et EKG eller en hjertestarter kan vise at hjertet har stanset, eller at det foreligger ventrikkelflimmer. Et elektrisk støt kan da bringe hjertet tilbake til normal rytme. Men ofte er ikke slike hjelpemidler tilgjengelige. Da er det avgjørende at hjerte-lunge-redning fortsetter til ambulansepersonell kommer, eller til pasienten er i sykehus.

Raskt utført hjertekateterisering med blokking og stenting kan begrense omfanget av et hjerteinfarkt dersom inngrepet utføres innen 1-2 timer timer etter at de akutte brystsmertene oppstod.

Hjerteattakk versus hjerteinfarkt

Ved plutselig tilstopping av en koronararterie vil det hos de fleste oppstå typiske brystsmerter, kaldsvette, uvelhet, kvalme. Dersom en del av hjertemuskelen får så lite oksygen at muskelceller dør, kalles det et hjerteinfarkt. Rask behandling vil kunne forhindre at det oppstår varig skade på hjertemuskelen. "Hjerteattakk" er en folkelig beskrivelse av en episode med akutte smerter forårsaket av oksygenmangel i hjertemuskelen - det kan vise seg å være et infarkt, men det kan også være at angina-anfall. Det er forløpet, og svaret på supplerende tester og blodprøver, som avgjør alvorlighetsgraden og nøyaktig diagnose av et "hjerteattakk". 

Vil du vite mer?

Illustrasjoner

Animasjoner