Informasjon

Komplikasjoner til hjerteinfarkt

De fleste hjerteinfarkt forløper uten viktige komplikasjoner, men noen opplever komplikasjoner som er av stor betydning for funksjonsnivået.

Skader på hjertemuskelen kan ramme deler av det elektriske ledningsnettet i hjertet. Dette kan føre til ulike former for forstyrrelser i hjerterytmen (hjertearytmi).

Hopp til innhold

Et hjerteinfarkt kan forløpe på mange måter. Noen gjennomgår "stumme" infarkter der pasienten ikke merker noen form for ubehag. Mest vanlig er infarkt med ulike grader av smerter og pustebesvær, og et infarkt kan også føre til plutselig død. De fleste hjerteinfarkt forløper uten viktige komplikasjoner, men noen opplever komplikasjoner som er av stor betydning for funksjonsnivået.

Hvilke skader kan oppstå ved et hjerteinfarkt?

Ved et hjerteinfarkt mister en del av hjertemuskulaturen sin blodforsyning og dermed også oksygentilførselen. Uten oksygen dør cellene og vevet i dette området - dette kalles et infarkt. Omfanget og beliggenheten til det ødelagte vevet avhenger av hvor stor del av koronararterien (kransåren) som tettes igjen, og hvor på hjertet denne blodåren befinner seg. En fortetning langt ute i de tynnere delene av koronararterien gir mindre skade enn en fortetning i de første delene av koronararterien før den har delt seg opp i mindre grener. Noen ganger omfatter infarktet hele tykkelsen på hjerteveggen, andre ganger er bare deler av hjerteveggen ødelagt.

Når en del av hjertemuskelen dør, erstattes denne delen med bindevev (arrvev). Dette er vev som mangler hjertemuskulaturens evne til å trekke seg sammen, det er et passivt vev. Det holder hjertet tett, men det bidrar ikke med kraft i sammentrekningene. Derfor er hjertet svekket etter et hjerteinfarkt. Graden av svekkelse avhenger av omfanget av skaden. Av den grunnen er det viktig at behandlingen kommer raskt i gang slik at størrelsen på infarktet kan begrenses.

Omfanget og beliggenheten av skaden (infarktet) på hjertemuskelen er bestemmende for hvilke komplikasjoner som kan oppstå.