Informasjon

Komplikasjoner til hjerteinfarkt

De fleste hjerteinfarkt forløper uten viktige komplikasjoner, men noen opplever komplikasjoner som er av stor betydning for funksjonsnivået.

Hjerterytmeforstyrrelser

Hjertets elektriske system
Hjertets elektriske system

Hjertet styres av elektriske impulser. Disse impulsene starter fra et punkt i høyre forkammer ("sinusknuten") og følger elektriske ledningsbaner ut til resten av hjertet. Hovedledningen passerer gjennom veggen mellom forkamrene og hjertekamrene ("AV-knuten"), ned langs skilleveggen mellom venstre og høyre hjertekammer og deretter ut i muskelvevet i alle deler av hjertet.

Skader på hjertemuskelen kan ramme deler av det elektriske ledningsnettet i hjertet. Dette kan føre til ulike former for forstyrrelser i hjerterytmen (hjertearytmi). I verste fall kan det gi full stans i de elektriske signalene, noe som fører til hjertestans og død hvis man ikke får startet hjertet på ny. Forbindelsen mellom forkammer og hovedkammer kan også ødelegges (AV-blokk). Dette fører til unormalt langsom hjerteaktivitet, en komplikasjon som også kan kreve snarlig behandling. Skaden kan også føre til at andre områder av hjertet enn sinusknuten begynner å sende ut impulser, noe som fører til ekstraslag (ekstrasystoler) eventuelt serier med unormale, hurtige slag (supraventrikulære takykardier og ventrikulære takykardier) eller permanent forkammerflimmer. Noen av disse rytmeforstyrrelsene kan være livstruende, andre er ufarlige.

Forrige side Neste side