Informasjon

Når bør du søke lege for et hjerteattakk?

Dersom du har symptomer på hjerteinfarkt, må du kontakte lege, legevakt eller nødtjenesten 113 straks.

De typiske infarktsymptomene er plutselig innsettende, trykkende eller klemmende smerter bak brystbeinet, ev. utstråling til arm eller kjeve, ledsaget av uvelhet, blekhet, klam hud, kvalme. 

Symptomene kan være uttrykk for et hjerteinfarkt. Derfor haster det med å få gitt deg behandling som kan begrense eller forhindre varig skade på hjertemuskelen. Hvert minutt teller. I slike situasjoner er det bedre å kontakte helsepersonell en gang for mye enn en gang for lite.

Til forskjell fra et angina-anfall er dette smerter som ikke gir seg ved hvile eller etter inntak av nitroglycerin. Forøvrig kan brystsmerter ha mange forklaringer, og heldigvis er forklaringen i de fleste tilfeller en ufarlig lidelse.

Infarktsymptomer som krever handling

Infarktsymptomene kan være typisk, som nevnt i innledningen, men kan arte seg ulikt fra person til person. Alle symptomene som er nevnt nedenfor kan skyldes hjerteinfarkt. 

  • Akutt (plutselig) innsettende brystsmerter eller trykk for brystet - som regel lokalisert midt i brystet
  • Akutt oppståtte smerter opp i halsen og underkjeven, eventuelt utstrålende fra brystet
  • Akutte skulder eller armsmerter som oppstår under fysisk eller stressende aktivitet, oftest på venstre side, men de kan forekomme på høyre eller begge sider
  • Hos kvinner er det ikke uvanlig med atypiske akutte symptomer: ryggsmerter, smerter i øvre del av magen, smerter i arm eller kjeve uten samtidig brystsmerter
  • Akutt oppstått og uforklarlig kortpusthet
  • Akutt oppstått og uforklarlig kvalme, brekninger
  • Kaldsvette, svimmelhet og eventuelt besvimelsestendens
    • Hos opptil opptil 50% blant kvinner og 30% blant menn er det slike allmennsymptomer og ikke smerter som er den dominerende plagen

Du behøver ikke ha alle disse symptomene. Men hvis disse symptomene ikke forsvinner i løpet av 5 minutter, må du ringe lege, legevakt eller 113. Ikke forsøk å kjøre til sykehuset selv. Ikke ta noen sjanser med å se det an. De fleste som dør av et hjerteinfarkt, dør i løpet av den første timen etter at symptomene startet.

Skulle det vise seg at det ikke var et hjerteinfarkt, så får du og alle glede seg over det. Det er ikke alltid så lett å skille mellom ufarlige og farlige brystsmerter. Det er helsepersonells oppgave å finne ut av smertene.

Vil du vite mer?