Informasjon, tilstand

Akutt hjerteinfarkt - en oversikt

Diagnosen

En typisk sykehistorie med akutt oppstått smerte midt i brystet, eventuelt med utstråling til kjeven og/eller venstre arm, ledsaget av kvalme, uvelhet og kaldsvetting, som vedvarer utover fem minutter og som ikke forsvinner etter inntak av nitroglycerin, er med høy sannsynlighet et hjerteinfarkt. Tilleggsundersøkelser som brukes til å bekrefte diagnosen er EKG og blodprøver med målinger av infarktmarkøren troponin.

Diagnosen bekreftes ved hjertekateterisering hvor man kan påvise den blokkerte kransåren. 

Forrige side Neste side