Informasjon, tilstand

Akutt hjerteinfarkt - en oversikt

Behandling

Pasienter med akutt hjerteinfarkt blir lagt inn på sykehus straks. Det kortsiktige målet med behandlingen er å gjøre skaden på hjertet så liten som mulig. På lang sikt søker man å redusere faren for nye hjerteinfarkt.

Egenbehandling

Det er flere ting du selv bør sørge for - helst før du får hjerteinfarkt:

  • Det aller viktigste er å stumpe røyken
  • Sunt kosthold med mindre fett, mer fiber og grønnsaker er også viktig for å redusere kolesterolet
  • Mosjon er viktig for hjertet og blodårene

Medikamentell behandling

Dersom EKG viser mistanke om et infarkt som går gjennom hele hjertemuskelens tykkelse (kalles STEMI) er utblokking (PCI) av den eller de tette blodårene den beste behandlingen dersom man kommer til raskt - det vil si innen 90-120 minutter etter at symptomene startet. Derfor haster det. Til transport benyttes ambulanse eller helikopter.

Dersom det ikke er mulig å nå sykehuset innen 90-120 minutter, er det vanlig å gi medikamenter som løser opp blodproppen (trombolytisk behandling) før eller under transporten til sykehus. Dersom dette skjer raskt, kan det minske infarktets størrelse betydelig.

  • Acetylsalisylsyre brukes både i akuttsituasjonen og for å forebygge nye hjerteinfarkt. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å bruke sterkere blodfortynnende behandling enn acetylsalisylsyre
  • Betablokker er en type medisiner som brukes det første året etter et infarkt, fordi det har vist seg at det reduserer faren for tilbakefall
  • Medisiner som senker kolesterolet, statiner, anbefales til alle etter gjennomgått hjerteinfarkt. Dette har vist seg å ha forebyggende effekt mot nye infarkt
  • Andre medikamenter kan også være nødvendige

Annen behandling

Ved de større sykehusene utføres perkutan koronar intervensjon (PCI) ved akutt hjerteinfarkt hvor EKG viser tydelige infarkttegn. Dersom du kommer til innen 90 (til 120) minutter, vil du gjennomgå en hjertekateterisering hvor legene fører et kateter (tynt rør) inn i kransårene og tar bilder av blodårenes innside. På den måten kan man se innsnevringer og ev. blokkeringer. Som en fortsettelse av hjertekateteriseringen gjøres det såkalt stenting. Det trange partiet "sprenges ut" og en stent (en slags armering) blir liggende igjen på det trange stedet for å holde arterien åpen. Blodtilførselen bedres, skaden på hjertemuskelen blir mindre og langtidsutsiktene blir bedre.

Fortsatt er det slik at det bare er de største sykehusene som kan gjøre PCI. Ved lang transporttid er det vanlig å behandle med trombolyse lokalt, og deretter eventuelt overføre til et stort sykehus for PCI-behandling innen 3 til 24 timer.

Forrige side Neste side