Informasjon, tilstand

Akutt hjerteinfarkt - en oversikt

Temaside om Korona

Prognose

Hjerteinfarkt er en alvorlig tilstand som utvikler seg raskt. Over 90% overlever likevel et akutt hjerteinfarkt. Blir du innlagt på sykehus, er sjansene gode. Dessuten, jo yngre du er, jo bedre er prognosen.

Med moderne behandling og forandring av livsstil er det gode muligheter både for å overleve et akutt infarkt, og for å redusere risiko for nye infarkt.

En farlig komplikasjon er rytmeforstyrrelse i hjertet. Dette forekommer oftest i akuttfasen. Derfor blir du nøye overvåket og behandlet under sykehusoppholdet.

Noen utvikler hjertesvikt etter et infarkt. Det betyr at hjertet ikke pumper godt nok til å opprettholde en tilfredsstillende blodsirkulasjon. Dette gir seg utslag i dårligere fysisk prestasjonsevne og tung pust. Hjertesvikt behandles med medikamenter. 

Forrige side Neste side