Informasjon

Rehabilitering etter hjerteinfarkt

Hjerterehabiliteringen starter mens du er på sykehuset og er avhengig av alvorlighetsgraden av hjerteinfarktet. Opplegget fortsetter i uker til måneder etter at du har kommet hjem.

Etter et hjerteinfarkt trenger du nøye oppfølging. Koronar hjertesykdom er en kronisk, ofte tiltakende tilstand.

Hopp til innhold

Målsetning

Hjerteattakk er betegnelsen på den akutte hendelsen der en av hjertets blodårer, koronararteriene, blir tilstoppet og det oppstår akutte brystsmerter. Hjerteinfarkt er betegnelsen på resultatet av et ubehandlet hjerteattakk, der en større eller mindre del av hjertemuskelen dør og erstattes med bindevev som ikke kan trekke seg sammen. Mens målet med akuttbehandling av et hjertattakk er å gjenopprette blodstrømmen og redde mest mulig av hjertevevet, så er hensikten med etterbehandlingen (rehabiliteringen) å fremme tilhelingen av hjertet og hindre et nytt hjerteattakk.

Hjerterehabiliteringen starter mens du er på sykehuset og er avhengig av alvorlighetsgraden av hjerteinfarktet. Opplegget fortsetter i uker til måneder etter at du har kommet hjem. Forskning viser at hjemmebasert hjerterehabilitering sannsynligvis er like effektiv som institusjonsbasert. Et program for hjerterehabilitering fokuserer på tre hovedområder:

  • Livsstilsendringer
  • Medisiner
  • Følelsesmessige spørsmål

Hvis du har hatt et hjerteinfarkt - noe som betyr at du har koronar hjertesykdom - vil du motta detaljerte instrukser om opptreningen når du forlater sykehuset. Følg disse instruksene nøye. Det følgende er derfor generelle retningslinjer for et ukomplisert hjerteinfarkt.

Her kan du lese mer utfyllende om rehabilitering etter hjertesykdom.