Informasjon

Rehabilitering etter hjerteinfarkt

Tilbake til et mest mulig normalt liv

Illustrasjonsbilde

Arbeid. Hvor raskt du kan vende tilbake til arbeid, avhenger av alvorlighetsgraden av hjerteinfarktet, og hvilke belastninger du har i jobben din. Ved et moderat stort og ukomplisert hjerteinfarkt, kan du, hvis du føler deg fin og er uten symptomer, vanligvis vende tilbake til arbeid og tidligere aktivitetsnivå etter omkring 2 uker, gjenoppta seksuell aktivitet etter 7-10 dager, selv kjøre bil etter fire uker, og reise med fly etter 2 uker. Har du derimot hatt et komplisert hjerteinfarkt, eller du fortsatt har symptomer, bør du vente noe lenger før normal aktivitet gjenopptas. 

Oppfølging. Etter et hjerteinfarkt trenger du nøye oppfølging. Koronar hjertesykdom er en kronisk, ofte tiltakende tilstand. Endring av risikofaktorer vil kunne dempe utviklingshastigheten. Angioplastikk eller bypass-operasjon bedrer sirkulasjonen i koronararteriene, men sykdommen kan komme tilbake, og den kan øke på. Fastlegen din vil følge nøye med deg og være særlig oppmerksom på følgende:

  • Nye symptomer eller tegn på forverrelse av sykdommen. Det klargjøres gjennom å snakke med deg, undersøke deg og eventuelt foreta EKG-undersøkelser.
  • I noen tilfeller kan det være aktuelt å henvise deg til belastningstest
  • Risikofaktorer som blodtrykk, kolesterol, diabetes, overvekt, fysisk aktivitet
  • Justering av medisiner, eventuelt tiltak for å begrense bivirkninger
  • Lage et treningsprogram for deg - som regel får du med deg det fra sykehuset
Forrige side Neste side