Informasjon

Rehabilitering etter hjerteinfarkt

Prognose

Langtidsutsiktene til en person som har hatt et hjerteinfarkt, avhenger av følgende faktorer:

  • Tid før behandling. Rask medisinsk behandling er en viktig faktoren for å bedre prognosen både på kort og lang sikt
  • Omfanget av koronararteriesykdommen og antall koronararterier som er involvert
  • Tilstedeværelse av hjertesvikt eller farlig lavt blodtrykk (sjokk)
  • Komplikasjoner som klaffelekkasje (mer vanlig) eller avrevne hjertemuskelfibre (mindre vanlig)
  • Tidligere hjerteinfarkt, angioplastikk eller bypass-kirurgi
  • Om arterien som forårsaket hjerteinfarktet, har blitt vellykket utvidet (dilatert), slik at blodet kan strømme gjennom arterien og ut til hjertemuskulaturen
  • Hjertemuskelens ejeksjonsfraksjon, det vil si styrken i hjertets evne til å trekke seg sammen (måles ved ekkokardiografi)
  • Tilstedeværelse av rytmeforstyrrelse, særlig ventrikkelarytmi
Forrige side Neste side