Informasjon

Risikofaktorer for hjerteinfarkt

Noen kjente faktorer øker din risiko for å få hjerteinfarkt, eller for å få nye infarkt dersom du allerede har gjennomgått et infarkt.

Noen kjente faktorer øker din risiko for å få hjerteinfarkt, eller for å få nye infarkt dersom du allerede har gjennomgått et infarkt. Disse faktorene bidrar til uønskede avleiringer av kolesterol (aterosklerose, åreforkalkning) i arterier (pulsårer) rundt om i kroppen, inklusive arteriene til hjertet (koronararteriene). Det finnes en rekke risikofaktorer for hjerteinfarkt:

Høyt blodtrykk

Blodtrykket bestemmes av mengden blod som hjertet ditt pumper og motstanden mot blodstrømmen i arteriene dine. Over tid vil økt blodtrykk kunne skade arteriene og forårsake eller forverre en åreforkalkning.

Høyt blodtrykk kan være et arvelig problem, og flere i samme familie kan ha høyt blodtrykk. Risikoen for høyt blodtrykk øker dessuten med alderen. Andre viktige årsaker til høyt blodtrykk er overvekt, uhåndterlig stress, mangel på mosjon, høyt saltinntak.

Høyt kolesterol

Kolesterol utgjør en vesentlig del av avleiringene som kan innsnevre kransårene, og de andre arteriene i kroppen. Et høyt nivå av kolesterol øker risikoen for hjerteinfarkt. Spesielt farlig er det "dårlige" kolesterolet (LDL-kolesterol, low-density lipoprotein).

Sigarettrøyking

Langvarig røyking, også passiv røyking, ødelegger innsiden av arteriene - inklusive arteriene til hjertet - fremmer avleiringen av kolesterol og nedsetter med tiden blodstrømmen. Sigarettrøyking øker også risikoen for at det dannes løse blodpropper som kan blokkere blodårer og utløse et akutt hjerteinfarkt.

Mangel på fysisk aktivitet

En inaktiv livsstil bidrar til høyt kolesterol og overvekt. Motsatt har personer som driver med regelmessig mosjon, et sterkere hjerte og friskere blodårer, og risiko for hjerteinfarkt er lavere. Fysisk aktivitet har også en gunstig effekt på blodtrykket.

Overvekt

Overvekt eller fedme øker andelen kroppsfett. Overvekt øker også risikoen for hjertesykdom fordi det er forbundet med høyt kolesterol, høyt blodtrykk og diabetes.

Diabetes

Diabetes betyr at kroppen din har nedsatt evne til å forbrenne sukker, slik at sukkermengden i blodet øker. Høyt blodsukker bidrar til åreforkalkning. Hos barn skyldes diabetes mangel på insulin. Hos voksne er som regel insulin tilstede, men insulinet virker ikke som det skal (insulinresistens). Den viktigste årsaken til diabetes hos voksne er forandringer i kroppen som er en følge av overvekt. Diabetes øker risikoen for hjerteinfarkt betydelig ved å påskynde åreforkalkningen og gjennom negative virkninger på kolesterolet.

Stress

Stress som man ikke makter å håndtere, kan øke risikoen for å få hjerteinfarkt. Stress kan også være forbundet med uheldige levevaner, usunn mat, røyk, lite mosjon o.l. Mye stress, så vel som sinne, kan også øke blodtrykket ditt.

Alkohol

Et moderat forbruk av alkohol bidrar til å heve HDL-kolesterolet - det "gode" kolesterolet - og kan ha en beskyttende effekt mot hjerteinfarkt. På den annen side kan et høyt alkoholforbruk heve blodtrykket og mengden fettstoffer (triglycerider) i blodet, noe som øker risikoen for hjerteinfarkt. Det er ingen skarp grense mellom farlig og ufarlig alkoholbruk. Norske anbefalinger er at kvinner som bruker mindre enn 14 alkoholenheter per uke, og menn som bruker mindre enn 21 alkoholenheter per uke, har liten risiko for skader på grunn av alkoholbruken. 

Familiehistorie

Hvis søsken, foreldre eller besteforeldre har gjennomgått hjerteinfarkt i ung alder (før fylte 60 år), kan risikoen være økt. Familien kan ha et arvelig anlegg som gir uønsket høye kolesterolverdier, eller økt anlegg for åreforkalkning av annen grunn. Høyt blodtrykk forekommer også i noen familier. I tillegg kan familier bidra til koronarsykdom ved at de praktiserer eller utøver dårlige helsevaner som å røyke eller spise mat med høyt fettinnhold.

Du kan påvirke risikofaktorene

Arv, alder og kjønn er risikofaktorer som ikke lar seg påvirke. Menn har generelt høyere risiko enn kvinner for å få hjerteinfarkt, og de får i gjennomsnitt infarkt 10 år tidligere enn kvinner. Dersom foreldre eller søsken hadde hjerteinfarkt før 60 år, regnes risikoen for å utvikle hjertesykdom som økt.

De andre risikofaktorene - røyking, mosjon, kost, alkohol, vekt, kolesterol, blodtrykk - kan du påvirke og endre betydelig ved justering av vaner og aktivitet.

Vil du vite mer?