Informasjon

Perkutan koronar intervensjon, PCI

Hva er perkutan koronar intervensjon?

Inngrepet innebærer en innvendig åpning ("reparasjon") av åreveggen i en kransåre. Dersom man kommer raskt til (innen 90-120 minutter) etter at en blodpropp har stengt av en åre, kan man klare å unngå at hjertemuskulatur (myokard) dør, eller skaden på myokard kan begrenses i omfang. For å oppnå dette haster det med innleggelse og behandling ved hjerteinfarkt.

Prosedyren

Første del av prosedyren består av et kateter (et tynt rør) som føres gjennom huden og inn i en pulsåre i underarmen, eventuelt i lysken. Kateteret føres mot blodstrømmen opptil hovedpulsåren like utenfor hjertet, der kransårene har sitt utspring. Underveis brukes røntgen-gjennomlysning for å kontrollere at kateteret er på rett plass.

Gjennom kateteret sprøytes det inn kontrast, og på en skjerm kan legen følge kontrasten som strømmer ut i kransårene. Man kan da påvise eventuelle trange partier eller områder med full stopp av blodstrømmen. Dersom forholdene ligger til rette for utblokking og stenting, går man videre i prosedyren.

Angioplastikk
Angioplastikk
Angioplastikk
Angioplastikk

Til selve blokkingen brukes et kateter hvor det nær spissen av kateteret er påmontert en flatklemt ballong. Utenpå denne ballongen er det et sammenklemt metallgitter (stent) som foldes ut når ballongen blåses opp. Etter at det trange partiet er lokalisert manøvreres denne sonden inn i den aktuelle kransåren, og føres videre inn til ballongen står midt i det trange partiet. Ballongen pumpes så opp med så stor kraft at blodåren rettes eller "sprenges" ut. Når luften deretter slippes ut av ballongen, står metallstenten igjen og holder blodåren åpen, og kateteret kan trekkes tilbake.

Dersom alt går glatt og ukomplisert, kan hele prosedyren utføres på en halv time. Etter inngrepet legges det kompresjon på innstikkstedet på armen for å hindre blødning, og pasienten overvåkes både med tanke på komplikasjoner til inngrepet, og med tanke på behandlingskrevende rytmeforstyrrelser.

Stent

Stenten som legges inn for å holde det utblokka partiet åpent, er laget av kroppsvennlige metaller. Det er nå slik at de aller fleste stentene også har en kappe som inneholder og avgir en liten dose med et medikament (cellegift) til blodåreveggen. Dette medikamentet gjør at arret etter behandlingen ikke gror for raskt, og forebygger derved arrskrumpning og tilbakefall av sykdommen.

Forrige side Neste side