Informasjon

Perkutan koronar intervensjon, PCI

Når gjøres PCI?

PCI er nå rutinebehandling ved akutt hjerteinfarkt med tydelige EKG-forandringer (STEMI) hos alle som kan nå fram til et sykehus som behersker denne teknikken, innen 90-120 minutter etter at plagene starta. Dersom behandlingen startes mye senere enn dette, har prosessen kommet for langt til at skaden kan unngås. Behandlingen er tilgjengelig ved alle region- og universitetssykehus og noen andre større sykehus. Behandlingen er sentralisert fordi det er nødvendig med hyppig og regelmessig praksis i alle ledd for å kunne gjøre dette på en sikker måte.

Pasienter som har lang transportvei, og ikke kan nå fram til sykehus i tide, får blodpropp-oppløsende medisin direkte i blodet av lokal lege eller sykehus, eventuelt i ambulansen. Dette er også en svært god behandling av akutt hjerteinfarkt!

PCI gjøres også på pasienter med mindre infarkt (NSTEMI) og ved angina pektoris hvor medikamentell behandling alene ikke fører til kontroll over symptomene. Dersom utredning med kontrastinnsprøytning viser trange partier i kransårene, som ligger til rette for stenting, kan behandlingen gjennomføres på samme måte som ved akutt hjerteinfarkt. Det er mulig å legge inn flere stenter under samme inngrepet.

Koronar bypass
Koronar bypass

Alternativet til PCI ved angina er åpen hjerteoperasjon hvor man syr inn nye blodårer som leder blodet forbi de trange partiene. Dette gjøres først og fremst dersom de anatomiske forholdene er slik at man ikke kommer til med kateter, eller dersom det er forandringer i mange kransårer. Dette inngrepet krever full narkose og bruk av hjerte-lungemaskin, og er totalt sett et mye større og mer belastende inngrep enn PCI.

Forrige side Neste side