Informasjon

Rehabilitering etter hjertesykdom

Hjerterehabilitering er et allsidig program som er laget for å hjelpe deg til å gjenvinne en bedre helse, hva enten du har hatt et hjerteinfarkt, gjennomgått hjertekirurgi eller du har andre hjertesykdommer.

Hvis du nettopp har hatt et hjerteinfarkt eller gjennomgått hjertekirurgi, er vel ikke tanken på fysisk trening det som frister mest. Men for mange med hjertesykdom er et medisinsk ledet hjerterehabiliteringsprogram det som kan hjelpe deg til å få hjertet ditt i form igjen og bedre din totale livskvalitet.

Hjerterehabilitering er et allsidig program som er laget for å hjelpe deg til å gjenvinne en bedre helse, hva enten du har hatt et hjerteinfarkt, gjennomgått hjertekirurgi eller du har andre hjertesykdommer. Det er en trygg og effektiv måte å overvinne noen av de fysiske komplikasjonene som er forbundet med visse typer hjertesykdom. Det kan begrense din risiko for å utvikle mere hjerteproblemer, hjelpe deg å vende tilbake til et aktivt sosialt liv og yrke, og bedre din psykiske velvære. Opptreningen kan hjelpe deg å gjenvinne styrke og faktisk kunne bidra til at du lever lengre.

Her kan du lese mer utfyllende om rehabilitering etter hjerteinfarkt.

Hvem har nytte av hjerterehabilitering?

Tidligere ble hjerterehabilitering ofte sett på som noe som kun var aktuelt for yngre personer som behøvde å komme i form for å kunne ta opp igjen sitt arbeide etter å ha hatt et hjerteinfarkt eller gjennomgått hjertekirurgi. Opptreningen ble oppfattet som for risikabel eller å være til liten nytte for andre. I dag derimot, med bedre programmer og tettere medisinsk oppfølging, er dette et tilbud til mange mennesker med ulike former for hjertesykdom.

Du kan ha nytte av et slikt program hvis du har hatt et hjerteinfarkt eller du har angina, hjertesvikt, kardiomyopati, eller du har gjennomgått visse kirurgiske prosedyrer som bypass-kirurgi, ballong angioplastikk, stentimplantasjon og klaffeoperasjon.

Alder er heller ikke noe hinder. Personer som er eldre enn 65 år, synes å ha like stor nytte av et hjerterehabiliteringsprogram som yngre. Ja, faktisk er det slik at eldre med hjertesykdom ofte har større utbytte av et slikt program, fordi overlatt til seg selv vil de i mindre grad ha ork til å være fysisk aktive.

Siden sykehusoppholdene for personer som har hatt et hjerteattakk, blir stadig kortere, er nytten av et opptreningsprogram desto større. I et slikt program kan du få livsstilsopplæring og psykologisk støtte som du ellers lett går glipp av under et kortvarig sykehusopphold. Den fulle og hele betydningen av en alvorlig hjertehendelse rekker ikke å synke inn på sykehuset på grunn av den korte liggetiden. Spørsmålene dukker gjerne opp først etter utskrivelsen, og da er det ingen lege eller sykepleier der som kan svare. Opptrening på et rehabiliteringssenter gjør det mulig å få svar på alle spørsmål og forbedrer langtidsprognosen din gjennom omlegging av livsstilen. Forskning viser at hjemmebasert hjerterehabilitering sannsynligvis er like effektiv som institusjonsbasert.

Neste side