Nyhetsartikkel

Sex etter hjerteinfarkt

Det er ikke nødvendig å slutte å være seksuelt aktiv på grunn av hjerteproblemer. Men mennesker som har hatt et hjerteinfarkt, trenger ofte råd før de forlater sykehuset, for å fortsette sitt seksualliv.

Temaside om Korona

Sex er gjerne en del av det normale livet man skal tilbake til etter et hjerteinfarkt.

Å gjenoppta seksuell aktivitet er helt trygt for de fleste. Men mange som er blitt rammet av et hjerteinfarkt, er redd for at anstrengelsen i forbindelse med sex kan være en belastning på hjertet.

Les også: Hva skjer i hjertet ved hjerteinfarkt?

Beroligende samtale

Hvis du har hatt hjerteinfarkt, og du lurer på om det er trygt å gjenoppta sexlivet ditt, bør du snakke med legen din. Husk at legen er godt vant med å svare på denne type spørsmål.

En ny studie viser hva rådene folk får før de forlater sykehuset, har betydning for seksuallivet, og hvor sannsynlig det er at pasienter gjenopptar sexlivet etter at de er kommet hjem.

Les også: Tre av fire hjerteinfarkt kan forebygges

Forskerne intervjuet 1760 personer som nylig hadde gjennomgått et hjerteinfarkt. Ifølge forskerne er det trygt for folk flest å ha sex innen et par uker etter et hjerteinfarkt, men en klargjørende samtale med lege kan redusere bekymringene. Legen kan gi informasjon om hvorvidt sex kan skape problemer, og råd om hva pasienten bør gjøre hvis han eller hun opplever symptomer som brystsmerter under eller etter sex.

Les også: Mosjon og hjertesykdom

Flere menn enn kvinner

Resultatene fra studien viser at det er flere menn enn kvinner som får råd om sex før de forlater sykehuset. Likevel tilhører de som diskuterer dette emnet med en lege, et klart mindretall. Det er også flere menn enn kvinner som har hatt en form for seksuell aktivitet i året etter hjerteinfarktet - 68 prosent av mennene, mot 41 prosent av kvinnene, gjenopptok sitt sexliv.

Forskerne fant ut at hvis pasientene ikke fikk personlige råd, var det mellom 30 til 40 prosent mer sannsynlig at de sluttet å ha sex etter hjerteinfarktet. Forskerne understreker at det trengs mer forskning om emnet. De påpeker også at årsaken til forskjellene mellom gruppene kan være at folk som er mest opptatt av å gjenoppta sitt seksualliv, oftere spør legen til råds.

Vil du vite mer?