Informasjon

Stentbehandling av koronararterier

Innsetting av stent - korte, rørformede metallarmeringer - i trange partier av hjertets koronararterier har forbedret leveutsiktene ved hjertesykdom.

En stent er en utvidbar, kort, rørformet metallstruktur som føres inn i koronararterien ved hjelp av ballongkateteret.

Hopp til innhold

Koronarsykdom innebærer at en eller flere av hjertets blodårer, koronararteriene, er blitt innsnevret eller trange. Som regel er det slik at det er én eller noen få avgrensede innsnevringer i koronararteriene - såkalte stenoser. Det gjør det mulig å behandle slike stenoser ved å føre inn et kateter gjennom huden, inn i en pulsåre (arterie), frem til hjertet og inn i den eller de koronararteriene som er innsnevret. En ballong på tuppen av kateteret føres inn i stenosen, blåses opp og utvider (dilaterer) det trange partiet. Denne prosedyren kalles på fagspråket ballongdilatasjon, ballongangioplastikk eller perkutan koronar intervensjon (PKI).

Ballongangioplastikk og perkutan koronar intervensjon (PKI) har fått en sentral plass i behandlingen av koronarsykdom1. Forbedringer av teknikken har utvidet indikasjonene for prosedyren, ført til større sikkerhet og redusert risikoen for ny stenose2-3. Det store fremskrittet kom med introduksjonen av stenter. En stent er en metallarmering som skal hindre at den blokkede blodåren raskt tettes igjen (se animasjonen).

Angioplastikk
Animasjon av stentbehandling

Denne artikkelen fokuserer på typer stent, indikasjoner for deres bruk, mulige komplikasjoner og anbefalinger når det gjelder medikamentell behandling etter stenting.

Ballongangioplastikk og stenting

En vesentlig begrensning ved ballongangioplastikk er dannelse av ny stenose (restenose) i det samme partiet som er blitt blokket. Restenose forekommer hos opptil 40 prosent av de behandlede pasienter4. Målet med å utvikle koronare stenter har vært å redusere tendensen til restenose.

En stent er en utvidbar, kort, rørformet metallstruktur som føres inn i koronararterien ved hjelp av ballongkateteret. Når ballongen er på plass i stenosen, blåses ballongen opp, stenosen åpnes, stenten plasseres i den utblokkede delen av arterien, utvides og presses ut mot karveggen. Etter at ballongen er tømt og kateteret fjernet, forblir stenten i arterien.

En stent vil begrense tendensen til at det oppstår ny stenose, restenose, til ca. 30% sammenlignet med 40% med ballongangioplastikk alene5.

Selv om de rene metallstentene reduserer tendensen til at elastiske krefter trekker sammen arterien igjen, så forhindrer ikke stenten at det tidligere trange partiet av blodåren etter en tid på nytt blir noe trangere. Det skyldes at stenten utløser en reparasjonsprosess i blodåreveggen, men denne prosessen forårsaker vanligvis ikke noen restenose fordi hulrommet i blodkaret er vesentlig større etter en stentplassering enn etter ballongangioplastikk alene6. Dersom det oppstår restenose i en ren metallstent, kan restenosen være vanskelig å behandle, og selv om man klarer å åpne karet igjen, så vil det i de fleste tilfeller raskt gå tett igjen7.