Informasjon

Trombolyse ved hjerteinfarkt

Trombolyse betyr å løse opp en trombe, det vil i denne sammenhengen si løse opp den pluggen som tetter til koronararterien og fører til hjerteinfarkt.

Trange koronararterier

Trang koronararterie

Hjertet er en kraftig muskel som pumper blodet rundt i kroppen. For å klare pumpejobben trenger hjertemuskelen hele tiden tilførsel av oksygen (O2) og andre næringsstoffer. Denne tilførselen kommer fra blodet via blodårer som ligger utenpå hjertet, koronararteriene. Vi har tre større koronararterier. De forsyner ulike områder av hjertet med blod. Hver koronararterie deler seg opp i stadig mindre årer slik at hele hjertemuskelen får god tilførsel av oksygen og næring.

Angina pectoris og hjerteinfarkt

Etter som vi blir eldre, vil blodårene våre normalt bli noe trangere på grunn av avleiring av fettmateriale på innsiden av åreveggen, dette kalles aterosklerose. Dette oppstår ofte tidligere i koronararteriene sammenlignet med andre blodårer i kroppen. Et trangt parti i åren, koronarstenose, kan medføre oksygenmangel i det vevet som får sin blodtilførsel fra denne åren.

Ved aktivitet og belastning øker pulsen og hjertets arbeid, og derved også hjertemuskelens behov for oksygen. I en slik situasjon kan et trangt parti i en koronararterie føre til at muskelen ikke får nok blod og oksygen. Denne mangelen på oksygen er årsaken til smertene som melder seg ved angina. Når pulsen avtar, reduseres også oksygenbehovet, og den trange blodåren klarer å levere tilstrekkelig med blod. Derfor forsvinner også smertene når angina-pasienten stanser opp og hviler.

Dersom det oppstår en fullstendig blokkering av en koronararterie, vil muskelvevet som får sin ernæring fra denne åren, dø etter relativt kort tid. Det oppstår vevshenfall, noen kaller det et sår i hjertemuskelen, eller et hjerteinfarkt. Dette er en livstruende tilstand som krever sykehusbehandling og nøye overvåkning.

Hva er trombolyse?

Stenose i høyre koronararterie
Stenose i høyre koronararterie

Trombolyse betyr å løse opp en trombe, det vil i denne sammenhengen si løse opp den pluggen som tetter til koronararterien og fører til hjerteinfarkt. Ved trombolyse benyttes medikamenter som sprøytes inn i blodet før fortetningen i blodåren har rukket å bli fast og organisert. I beste fall kan man med denne metoden klare å åpne blodåren før det har skjedd varig skade. Dersom det likevel oppstår skade, er det vist at behandlingen fører til at skaden reduseres og begrenses i omfang, med andre ord at hjerteinfarktet og derved skaden på hjertet blir mindre.

Trombolyse har best virkning dersom man kommer raskt til, og jo raskere desto bedre. Aller helst bør man komme i gang før det har gått 6 timer siden symptomene startet. Dersom det har gått mer enn 12 timer, har det ingen hensikt å gi denne behandlingen. I tilfeller der det vil gå mer enn 90 (120) minutter fra diagnosen stilles til behandling kan startes ved nærmeste senter med PCI-tilbud - som innebærer utblokking av de forsnevrede årene (se nedenfor) - startes trombolytisk behandling dersom EKG viser sikre tegn på infarkt (STEMI).

Resultatene ved trombolysebehandling er så gode at dette i mange år har vært standardbehandling hos alle pasienter med hjerteinfarkt. Det er vist at den tette blodåren kan åpnes hos ca. 70% av pasientene som får behandlingen, og det er vist at dødeligheten av hjerteinfarkt er redusert med 25% etter at denne behandlingen ble innført.

Kan alle få slik behandling?

Behandlingen går ut på å løse opp en blodpropp ved hjelp av medisiner som sprøytes direkte inn i blodet. Den blodpropp-oppløsende medisinen virker over alt i kroppen, og man kan derfor ikke benytte slik behandling til personer som tidligere har hatt hjerneblødning. Det kan heller ikke benyttes dersom det har vært operasjoner eller større skader med blødninger siste 10 dager. Man må også være forsiktig ved spesielt høyt blodtrykk.

Perkutan koronar intervensjon (PCI) er et inngrep som har vist seg å være enda mer effektivt enn trombolyse, men denne metoden er ikke tilgjengelig over alt. PCI er idag vanligvis førstevalget, men der slik behandling ikke er tilgjengelig eller ikke egnet, er alternativet trombolytisk behandling.

Også pasienter som har fått trombolytisk behandling, kan få utført PCI etter transport til sykehus. 

Vil du vite mer?